Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
śp. ks. Józef Lisiak SAC

27.11.2020 w Wałbrzychu zmarł nasz Współbrat, najstarszy pallotyn, ks. Józef Lisiak SAC

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Urodził się 4 sierpnia 1918 w Sterkrade w Nadrenii (Niemcy). Pierwszą konsekrację złożył w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) 15 sierpnia 1942 w Wadowicach na Kopcu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1945 w Krakowie z rąk bpa Stanisława Rosponda.Ks. Józef Lisiak pełnił funkcję rektora domu i Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie (1960-66), a przez wiele lat był tam profesorem Pisma Świętego. Od 1993 przynależał do domu w Wałbrzychu.