Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
śp. ks. Mirosław Dragiel SAC

Ks. Mirosław DRAGIEL SAC (1960 – 2020), kapelan Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, kanonik kapituły kolegiackiej św. Mikołaja w KońskichUrodził się 7 stycznia 1960 r. w Rynie (pow. Giżycko). W miejscowym kościele parafialnym, objętym duszpasterską troską przez pallotynów, przyjął wkrótce Sakrament Chrztu i w 1976 r. Sakrament Bierzmowania. Był synem organisty Eugeniusza i Kamili zd. Cybulska. Wychowywał się z młodszą siostrą Alicją. W 1967 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Rynie, a następnie w Technikum Chemicznym w Ełku, które ukończył w 1980 r. maturą i uzyskał tytuł technika-analityka. Równocześnie z rozpoczęciem nauki w szkole średniej zaczął tamże uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej.Nowicjat w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) rozpoczął 1 października 1980 r. w Ząbkowicach Śląskich. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1982 r. w Ołtarzewie na ręce ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego SAC, a konsekrację wieczną – 14 września 1986 r. w Kielcach na Karczówce – na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka SAC. Studia filozofii i teologii odbył w Ołtarzewie w latach 1981-87 i uwieńczył je w 1987 r. tytułem magistra teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1987 r. w Ołtarzewie z rąk bpa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza przemyskiego.Po święceniach kapłańskich jako wikariusz pracował w pallotyńskich parafiach w Warszawie (1987-89), Otwocku (1989-90) i Radomiu (1990-93). W 1988 r. podjął specjalistyczne studia zaoczne w zakresie prawa kanonicznego, prowadzone przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. 17 sierpnia 1993 r. objął urząd rektora wspólnoty i duszpasterza kaplicy publicznej pw. Najświętszej Bożej Rodzicielki Matki Kościoła we Wrzosowie. Po zakończeniu trzeciej kadencji rektorskiej został skierowany 28 listopada 2002 r. do pallotyńskiej wspólnoty w Radomiu. Tam spełniał duszpasterską posługę kapelana Komendy Miejskiej Policji (mianowany został na tę funkcję dekretem biskupa radomskiego, już 8 lutego 2000 r.), a ponadto, w miarę swoich możliwości włączał się w prace apostolskie prowadzone przez radomską wspólnotę pallotynów. Od 1 lutego 2003 r. podjął zadania kapelana Garnizonu Województwa Mazowieckiego, w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Tego roku otrzymał pierwszy stopień oficera rezerwy. 10 marca 2009 r. bp Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego, ustanowił go kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Radomiu. Ks. Mirosław większość swego życia kapłańskiego – ponad 20 lat – poświęcił duszpasterstwu na rzecz funkcjonariuszy Policji, pracowników cywilnych i ich rodzin, a także wszystkich, którzy potrzebowali jego pomocy. Uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach związanych z Garnizonem Policji w Radomiu, przygotowując uroczystości patriotyczno-religijne i odprawiając nabożeństwa w intencji policjantów i pracowników Policji. Działalność kapłańska ks. Mirosława koncentrowała się przy kościele garnizonowym św. Stanisława w Radomiu, gdzie równocześnie służył pomocą duszpasterską Księdzu Proboszczowi. Ks. Mirosław zmarł nagle w nocy 30 października 2020 r. Przeżył 60 lat, w tym 40 lat w Stowarzyszeniu i 33 lata w kapłaństwie. Biskup radomski Zygmunt Zimowski obdarzył go 24 lipca 2008 r. tytułem kanonika honorowego kapituły kolegiackiej św. Mikołaja w Końskich.†Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!Oprac. ks. Stanisław Tylus SACUroczystości pogrzebowe śp. ks. Mirosława odbędą się 3 listopada (we wtorek) o godz. 13:00 w pallotyńskim kościele parafialnym pw. św. Józefa w Radomiu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC