Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Srebrny Jubileusz kapłaństwa księdza Arkadiusza Grzeszczyka SAC

W tym roku swój jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodzi ks. Arkadiusz Grzeszczyk SAC, wicedyrektor Drukarni „Apostolicum”. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i wiecznego Kapłana, 27 maja 2021 r., w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie.

O godz. 19.00 ksiądz Jubilat przewodniczył dziękczynnej Mszy Świętej koncelebrowanej, którą oprócz miejscowych duszpasterzy sprawowali: ks. kan. Władysław Trojanowski, proboszcz z Nieporętu; księża wikariusze z Warszawy i Stanisławowa Pierwszego; ks. Franciszek Gomułczak SAC ze Wspólnoty z Otwocka oraz Współbracia pallotyni ze Wspólnoty ząbkowskiej: ks. Rektor Aleksander Orzech, ks. Dyrektor Józef Nowak, ks. Edmund Robek, ks. Stanisław Chabiński, ks. Grzegorz Radzikowski, ks. Jerzy Limanówka i ks. Włodzimierz Osica.

W uroczystości wzięła udział rodzina księdza Jubilata – Mama Janina, brat Łukasz z małżonką oraz bratanica Natalia. Obecni byli również parafianie z Legionowa, pracownicy „Apostolicum” oraz  pan Tadeusz i bracia ze Wspólnoty z Ząbek: br. Jarosław Grot, br. Stani­sław Dzierlatka, br. Stanisław Kowalczyk, br. Grzegorz Obrycki.

Miejsce uroczystości zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż w tej właśnie świątyni ksiądz Jubilat posługuje duszpastersko już od sześciu lat. Proboszcz parafii ks. Prałat Tomasz Chciałowski w słowie powitalnym podkreślił, że ks. Arkadiusz jest bardzo ceniony i szanowany przez parafian, zawsze jest starannie przygotowany i swoją posługę wypełnia z  wielkim zaangażowaniem oraz gorliwością.

Podczas kazania ks. Franciszek Gomułczak SAC, mistrz nowicjatu, który czuwał nad pallotyńską formacją księdza Jubilata, przybliżył uczestnikom uroczystości sens i znaczenie powołania kapłańskiego: „Nie wystarczy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, ale trzeba z całą świadomością kroczyć za Nim. Z Nim realizować kapłańskie powołanie, sprawując Najświętszą Ofiarę. Z całą dobrocią i ofiarnością jednać ludzi z Bogiem i przekazywać im rzetelną naukę miłosiernego Zbawiciela” – powiedział kaznodzieja. Cytując Sługę Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego wskazał, że prawdziwym domem kapłana jest ołtarz, na którym sprawuje Eucharystię.

W dalszej części kazania ks. Franciszek ukazał w wielkim skrócie etapy formacji oraz  pracę kapłańską Jubilata, aż po dzień dzisiejszy. Wspomniał o cechach charakteru, którymi wyróżnia się, a mianowicie: umiłowanie powoła­nia pallotyńskiego, prawość, rzetelność, su­mienność przy wykonywaniu zadań, usłużność i dokładność w sprawowaniu Eucharystii i sakramentów. Na zakończenie złożył życzenia: potrzebnych łask Bożych na dalsze lata realizowania swego powołania oraz opieki Matki Bożej, Królowej Apostołów. W szczególny sposób podziękował Mamie ks. Arkadiu­sza za przykład wiary i towarzyszenie synowi na drodze jego kapłańskiego powołania.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele parafii, schola, ministranci i lektorzy złożyli Jubilatowi najlepsze życzenia.  W imieniu księży i braci z Ząbek życzenia złożył ks. Rektor Aleksander Orzech SAC, przybliżając jednocześnie sylwetkę Jubilata i jego pracę we Wspólnocie i drukarni „Apo­stolicum”.

Na koniec uroczystości ksiądz Jubilat skierował do zgromadzonych słowa podziękowania, rozpoczynając od swojej Mamy. Zewnętrznym wyrazem wdzięczności był wręczony jej piękny bukiet róż. Wspomniał też o osobach, które miały wpływ na dotychczasowe jego kapłaństwo i podejmowane prace, wymieniając m.in.: ks. Franciszka Go­mułczaka SAC, ks. Dyrektora Józefa Nowaka SAC i ks. Proboszcza Tomasza Chciałowskiego.

Po udzieleniu uroczystego błogosławieństwa wszyscy udali się do domu parafialnego na wieczerzę, gdzie w radości i dobrym nastroju do­biegły końca uroczystości 25. rocznicy świę­ceń ks. Arkadiusza Grzeszczyka SAC.

Br. Adam Fułek SAC