Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
ŚWIĘTA KATARZYNA: Weekend hildegardiański

W dniach 8-10 listopada 2019 r. w Dom Rekolekcyjnym księży pallotynów w Świętej Katarzynie „Wieczernik” odbył się pierwszy „Weekend hildegardiański”. Jest to propozycja dla uczestników rekolekcji z postem według świętej Hildegardy organizowanych w pallotyńskich domach w Ołtarzewie i na Karczówce w Kielcach. W czasie weekendu uczestnicy mieli możliwość głębszego spotkania się z duchowością św. Hildegardy z Bingen, a szczególnie z jej propozycją pracy wewnętrznej w postaci pozostawionego nam przez nią zestawu cnót i wad. Czas rekolekcji z postem odbywanych według zaleceń św. Hildegardy zwykle kładzie nacisk na doświadczenie jedności cielesno-duchowej. Propozycja naszego Domu wychodzi naprzeciw tym którzy chcieliby pogłębić swoje doświadczenie duchowe według propozycji Świętej Mniszki. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy wyrazili życzenie, aby takie dni skupienia stały się tradycją pallotyńskiego Domu w Świętej Katarzynie.

ks. Jacek Wróbel SAC