Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Uroczystość obłóczyn w Spisskej Novej Vsi, 22. Maja 2021

W tegoroczną uroczystość Królowej Apostołów Delegatura Św. Cyryla i Metodego miała jeszcze jeden powód do świętowania.  Otóż w obecności przedstawicieli Zarządu Prowincjalnego: ks. Prowincjała Z. Hanasa, ks. Wiceprowincjała: W. Pawlika, ks. Radcy: G. Kurpia oraz wielu współbraci z Delegatury przyłąl strój Stowarzyszenia kl. Now. Jakub Sitarčík w naszym Sanktuarium w Spisskiej Nowej Vsi. Nowicjusz Jakub jest pierwszym pallotyńskim nowicjuszem pochodzącym z obszaru Słowacji, który przyjął sutannę w kraju.

To wydarzenie poprzedzone było czuwanie w intencji powołań. W organizację czuwania włączyły się Siostry Pallotynki, jak również członkowie ZAKu na Słowacji.

Doszło również do spotkania ks. Prowincjała ze ZAKiem na Słowacii. Ks. Prowincjał podziękował za dobrą współpracę z Pallotynami na Słowacji, jak również nawiązał na noszenie na ubraniach znaków chrześcjańskich, co oznacza wzrost, zobowiązuje i przynagla do chrześcijańskiego świadectwa.

Na ręce ks. Prowincjała dziękujemy Zarządowi Prowincjalnemu za obecność, wygłoszone Słowo, jak również za obłóczonego Jakuba. Ks. Peter Klubert, SAC