Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
O TO CHODZI W KRÓLOWANIU CHRYSTUSA, ŻE ON CHCE BYĆ PRZED WSZYSTKIM, WE MNIE

Na zakończenie roku liturgicznego Prowincja Chrystusa Króla celebruje swoją patronalną Uroczystość. Pallotyński historyk, ks. dr Stanisław Tylus SAC pod dzisiejszą datą kalendarium pisze tak: Uroczystość Chrystusa Króla – który jest Alfą i Omegą, początkiem i kresem wszystkiego, nieśmiertelnym Panem nieba i ziemi. W Nim wszystko zostało stworzone i w Nim wszystko znajdzie swe dopełnienie. Tę mesjaniczną i królewską godność, wspominaną w rozmaitych uroczystościach roku kościelnego, czcimy dziś osobną uroczystością. Ustanowił ją w 1925 pap. Pius XI i uzasadnił encykliką „Quas primas”. Początkowo obchodzono ją w ostatnią niedzielę października, ale po reformie kalendarza w 1969 przeniesiono na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Tytuł Chrystusa Króla przyjęła też Polska Prowincja Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Na prośbę ks. prowincjała Jana Maćkowskiego przyjęty tytuł został 23 III 1942 zatwierdzony przez Radę Generalną Stowarzyszenia.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Mszy Świętej przewodniczył i homilie wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, Prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii mówił m.in.

Tu nie chodzi o to by ogłosić Chrystusa Królem takiej czy innej ziemi. Najlepiej budując w tym celu jakiś pomnik wielki, albo uchwalając jakąś ustawę, albo podejmując jakiś polityczny manifest… Bo to jest łatwe. To można było sobie wszystko tak łatwo załatwić, poradzić z tym Królowaniem Chrystusa. Tylko, ze tego nie chce Bóg. Czego chce? To najlepiej powiedział św. Paweł w tym jednym zdaniu z kawałka Listu do Kolosan, który przed chwilą usłyszeliśmy. On jest przed wszystkim, a potem doda On jest pierwszy. O to chodzi w Królowaniu Chrystusa, że on chce być przed wszystkim, we mnieW tym świecie, który ja tworzę. W świecie moich relacji, spraw, zaangażowani – przed wszystkim.

Zapraszamy do odsłuchania materiałów audio z dzisiejszej Uroczystości w Warszawie:

Słowo powitania – ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Prowincji Chrystusa Króla /Warszawa/

Homilia (Łk 23, 35-43) – ks. Adrian Galbas SAC, Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego /Poznań/