Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
„Wiara działa przez miłość” – w poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne potrzeby Kościoła i świata.

W swoim wystąpieniu, z ramienia Sekretariatu ds. Apostolstwa podczas Jesiennego Zjazdu Przełożonych w Ołtarzewie, Ks. Łukasz Gołaś SAC podkreślił, jak ważną i znaczącą w apostolstwie szeroko rozumianym jest współpraca, zwłaszcza z osobami świeckimi, którzy <niejednokrotnie poświęcają swój czas i wykorzystują swoje talenty na rzecz przekazywania Dobrej Nowiny i odnalezienia się w obecnej (pandemicznej) sytuacji> – jak podkreślił Sekretarz ds. Apostolstwa. Ks. Łukasz uwyraźnił cel Sekretariatu ds. Apostolstwa, jakim jest inspirowanie, koordynowanie inicjatyw i prac apostolskich podejmowanych przez pallotyńskie wspólnoty; dalej, wymienił projekty, jakie dzięki ów współpracy można było w czasie pandemii zrealizować, a było ich naprawdę wiele, jak chociażby Rekolekcje ONLINE, skierowane do wszystkich grup społecznych, dość intensywne zaangażowanie w pielgrzymki, czuwania oraz, co należy podkreślić, ciągła modlitwa, m.in. w formie transmisji mszy świętych z Rzymu przy relikwiach św. Wincentego Pallottiego.

< Ten czas pokazał, na kogo można liczyć i kto chce chociaż chwilę poświęcić dla drugiego człowieka> – zaznaczył ks. Gołaś, dziękując tym samym wszystkim zaangażowanym w dzieło Apostolstwa, w które wpisuje się także wydanie wielu pozycji książkowych, organizacja „Ewangelizacji na barce” w Krakowie i wiele innych podniosłych i budujących poczynań.

Na koniec swojego wystąpienia, ks. Łukasz przypomniał po raz kolejny potrzebę zaangażowania każdego człowieka, zwłaszcza ludzi świeckich, którzy stali się fundamentem jego wystąpienia i którzy, wedle nauczania Papieża Franciszka, winni stać się fundamentem całego Kościoła Powszechnego, mówiąc:  <Moim celem jest zawsze współpraca ze wszystkimi i na wszystkie sposoby, dlatego tym bardziej doceniam zaangażowanie i otwartość na pomysły Sekretariatu przez osoby duchowne i świeckie>.

/bk