Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wieczornica na kanwie myśli kard. Stefana Wyszyńskiego

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl i Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie zapraszają na program słowno-muzyczny zatytułowany: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”, przygotowujący do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Myśli kardynała Wyszyńskiego będą prezentowane przez przedstawicieli różnych środowisk związanych z seminarium. Wieczornica będzie poprzedzona Mszą św. pod przewodnictwem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Wstęp wolny z zachowaniem rygorów sanitarnych.