Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wieści z dyrektorium

Po dwóch wstępnych dniach dyrektorium (wymiana doświadczeń dot. pracy i życia wspólnotowego, spotkanie z Księżmi Prowincjałami, dzień skupienia), w kolejnych dwóch dniach (24-25 czerwca) jego uczestnicy przeżywali warsztaty homiletyczne. Prowadził je o. Tomasz Nowak OP – wędrowny kaznodzieja, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki. Formuła warsztatów sprawiła, iż współbracia nie ograniczyli się jedynie do przyjęcia teorii z zakresu kaznodziejstwa, ale odbyli kilka ćwiczeń rozwijających umiejętność przygotowania kazania lub homilii. W tych dniach o. Tomasz głosił Słowo Boże podczas Eucharystii. W czwartkowy wieczór (24 czerwca) odbyła się wspólnotowa rekreacja, będąca także okazją do świętowania imienin ks. Jana Wysockiego SAC.

Następnego dnia (sobota – 25 czerwca) został podjęty problem uzależnienia alkoholowego we wspólnotach zakonnych. Zajęcia prowadziła p. Hanna Ostrowska-Biskot – doświadczona terapeutka uzależnień – a towarzyszył jej ks. Zbigniew Kołodziej SAC, który podczas Mszy św. wygłosił świadectwo.

W poniedziałek, 28 czerwca, uczestnicy dyrektorium wysłuchali wykładu s. Moniki Jagiełło SAC pt.: „Wincenty Pallotti – święty na miarę”. Po południu ks. Bogusław Szpakowski SAC przedstawił wykład na temat kryzysu wieku średniego.

We wtorek odbyły się warsztaty Instant influence (motywacja błyskawiczna), które prowadziła p. Agnieszka Maruda – Sperczak. Współbracia mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach, ucząc się za pomocą metody „sześciu kroków”, w jaki sposób skutecznie motywować siebie i innych do działania. Tego dnia we wspólnocie uczestników dyrektorium swoje imieniny obchodził ks. Paweł Jurkowski SAC.

ks. Przemysław Podlejski SAC