Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wizyta Księży Prowincjałów w nowicjacie

Dnia 13.05.2020 r. wspólnotę nowicjacką odwiedził Wyższy Przełożony prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Zenon Hanas SAC. Podczas spotkania Ksiądz Prowincjał poruszył temat sytuacji naszych współbraci pracujących za granicą w tym trudnym czasie pandemii oraz opowiedział wiele historii z własnego nowicjatu.

Tego samego dnia, Mszą Świętą o godzinie 1800, której przewodniczył Wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks. Waldemar Pawlik SAC, rozpoczęliśmy tegoroczny cykl nabożeństw fatimskich. W homilii ks. Wiceprowincjał przedstawił Maryję jako wzór wiary i zawierzenia Bogu oraz nawiązał do postawy i odwagi dzieci z Fatimy głoszących orędzia Maryi.

14.05.2020 r. ks. Waldemar odwiedził również nowicjuszy. Podczas wspólnej Mszy Świętej, nawiązując do Ewangelii, ksiądz Wiceprowincjał wykazał, że Chrystus, mimo że wiedział, co uczyni Judasz, zaprosił go do uczestnictwa w pierwszej Eucharystii i do stworzenia z Nim relacji, tak i nas, pomimo naszych grzechów i niewierności, nie przestaje zapraszać do Eucharystii i wytrwania w Jego miłości. Ksiądz Waldemar zachęcił również  do wytrwałej modlitwy o powołania do wyłącznej służby Bogu, szczególnie o powołania do rodziny pallotyńskiej.