Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wizytatorzy generalni w Ząbkowicach Śląskich

W dniach 12 – 14 października bieżącego roku obyła się wizytacja generalna w Ząbkowicach Śląskich. Naszymi wizytatorami byli ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny oraz ks. Denilson Geraldo, radca generalny. Wizytatorzy, zaraz po przybyciu, udali się na mszę świętą i spotkanie w Przedborowej z tamtejszymi duszpasterzami. Oficjalne rozpoczęcie wizytacji miało miejsce w naszej ząbkowickiej kaplicy domowej, 13 października, rano. Ten dzień był szczególnie poświęcony indywidualnym spotkaniom ze współbraćmi po wiecznej profesji. Nasi Wizytatorzy, razem ze starszymi domownikami i nowicjuszami, wzięli udział w wieczornym nabożeństwie fatimskim – mszy świętej i procesji różańcowej, które miało miejsce w tutejszej wspólnocie parafialnej.

            14 października był dniem szczególnie poświęconym nowicjuszom. Na porannym spotkaniu z księdzem Generałem mieliśmy okazję do zadawania pytań. Dotyczyły one szczególnie  przebiegu formacji oraz aktualnych spraw, którymi żyje nasze Stowarzyszenie. Ponadto mogliśmy poznać,  jak wyglądała osobista droga powołania księdza Generała.  Spotkanie to dostarczyło nam wielu cennych wskazówek na dalsze lata kształtowania pallotyńskiego ducha.

            W godzinach południowych, 14 października, miała miejsce wspólnotowa msza święta, której przewodniczył dyrektor Okresu Wstępnego – ks. Wiesław Guła, a kazanie wygłosił do nas ksiądz Generał. Zwrócił On szczególną uwagę na nasze przyrzeczenia, które stanowią fundament tożsamości pallotyńskiej: wytrwanie, ducha służby, ubóstwo oraz wspólnotę dóbr.

            W czwartkowy wieczór, 14 października, po naszej wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu, odbyło się nabożeństwo zakończenia wizytacji kanonicznej. W podsumowaniu całości wizytacji, ksiądz Generał podziękował całej wspólnocie za gościnę i otwartość oraz wskazał kierunki działań, które jego zdaniem w najbliższych latach powinny zostać podjęte w ramach naszego Stowarzyszenia.

            W piątkowy poranek, 15 października, Wizytatorzy udali się do Poznania.

            Kilka dni  później, tj. 20 października mieliśmy również przyjemność gościć jeszcze raz naszych Wizytatorów razem z ks. Józefem Lasakiem, wice generałem, którzy w drodze powrotnej do Rzymu zatrzymali się w naszym domu na nocleg. W tym dniu przypadała dokładnie 40 rocznica święceń kapłańskich naszego księdza Generała. W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Jubilat, dziękowaliśmy razem z Nim Bogu za dar powołania, modląc się również o wszelkie potrzebne łaski dla ks. Generała.

Michał Skrobis, Damian Szymura