Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Współpraca z Centrum Stosowanych Badań Apostolskich przy Georgetown University w Waszyngtonie

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego im. ks. Witolda Zdaniewicza (ISKK) i Centrum Stosowanych Badań Apostolskich (CARA) przy Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie (USA) podpisały 30 listopada porozumienie o współpracy. Zakłada ono kooperację w następujących obszarach: programy badawcze, przygotowywanie wspólnych wniosków o finansowanie zewnętrzne, organizowanie konferencji i wydawanie publikacji.

Obydwa ośrodki badawcze powstały w podobnym okresie i prowadzą badania o podobnym profilu.

CARA została założona w 1964 i prowadzi regularne badania organizacji katolickich: diecezji, zakonów, szkół katolickich, duszpasterstw akademickich, seminariów duchownych oraz pojedynczych parafii. Przeprowadziła setki badań oraz opublikowało setki raportów i publikacji. W 2017 r. CARA opublikowała książkę na temat „Katolickich parafii na początku XXI wieku” (Oxford University Press 2017). Ośrodek przy Uniwersytecie Georgetown regularnie przygotowuje badania seminarzystów, księży a nawet biskupów katolickich. W ostatnich miesiącach CARA przeprowadziła badanie na temat reakcji biskupów na epidemię koronawirusa i wskazała główne skutki epidemii na amerykański katolicyzm.

Dotychczas pracownicy naukowi CARA i ISKK odbywali wizyty studyjne, konsultację metodologii badań oraz wspólnie uczestniczyli w konferencjach naukowych. We wrześniu CARA zorganizowało w Nairobi pięciodniowe międzynarodowe seminarium badawcze na temat sióstr zakonnych, które ze względu na epidemię odbyło się zdalnie. ISKK przedstawiła na nim najnowsze badania komunikacji na temat intymności, płciowości i seksualności we wspólnotach życia konsekrowanego w Polsce. W 2017 r. ISKK wykorzystało metodologię CARA w badaniu odbioru duszpasterstwa w diecezji siedleckiej. Obecnie ISKK korzystając z dorobku badawczego CARA opracowuje nową metodologię monitoringu przypadków oskarżeń osób duchownych i zakonników o wykorzystywanie seksualne nieletnich.