Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wyruszyć w nową, post-pandemiczną drogę

Podczas poniedziałkowej Inauguracji Roku Akademickiego w WSD Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, Przełożony Generalny, Ks. Jacob Nampudakam SAC wyraził ogromną wdzięczność i radość z ów inauguracji jak i z poświęcenia odnowionego gmachu seminaryjnego. Przypominając pragnienie Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, jakim było posiadanie „świętych” i „uczonych” członków w służbie misji Kościoła, Ks. Nampudakam SAC powiedział: „Niech to seminarium będzie tyglem głębokiej formacji ludzkiej, chrześcijańskiej misyjnych uczniów Jezusa, w duchu naszego Założyciela(…) Niech w tym domu formacyjnym zawsze płonie płomień misyjnego zapału” – podkreślił.

Następnie Ksiądz Generał wspomniał na bardzo istotny aspekt, jakim jest rola Pallotyńskiego apostolstwa w post-pandemicznym świecie, wymieniając wyzwania i szanse, jakie stoją przed apostolstwem. Mówiąc o globalnej pandemii, Ksiądz Generał swoją prelekcję oparł o nauczanie Ojca Świętego Franciszka, powtarzając za Papieżem, że „obok szczepionek, braterstwo i nadzieja są niejako lekarstwem, którego potrzebujemy w dzisiejszym świecie”.

Ksiądz Generał swoje przemówienie o post-pandemicznym świecie, a w nim apostolstwie, zakończył prywatną refleksją opartą na osobistych przekonaniach, wynikających z wieloletnich doświadczeń w pełnieniu funkcji kierowniczych w Stowarzyszeniu, wymieniając trzy konkretne punkty niezbędne do wyruszenia w nową drogę, a są nimi: zaproszenie do bardziej radykalnego życia Ewangelią, misja współczucia oraz ochrona naszego wspólnego domu.

„Świętość życia, prawdziwa pokora wobec Stwórcy, współczujące serce wobec cierpiącej ludzkości, dar z siebie samych dla Boga i dla bliźnich w duchu naszej konsekracji, tak jak żył nasz Założyciel, św. Wincenty Pallotti i wszyscy wielcy święci Kościoła, to niektóre z podstawowych wartości ewangelicznych i egzystencjalnych. Jesteśmy wezwani do wcielania ich w życie w tym okresie post-pandemicznym. Niech ten czas globalnego kryzysu stanie się okazją do bardziej autentycznego życia ludzkiego, pallotyńskiego i chrześcijańskiego” – tymi słowami Ksiądz Generał zakończył swoje przemówienie wyznaczając tym samym nam wszystkim wskazówkę, jak odnaleźć się w dzisiejszym świecie.

Pallotti.FM/bk