Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ząbkowice Śląskie. Obłóczyny na zakończenie okresu wstępnego

Rekolekcjami lectio divina „Uwierzyć Jezusowi”, poświęconymi Ewangelii według św. Marka 5-u nowicjuszy rozpoczęło swoje bezpośrednie przygotowania do uroczystości przyjęcia stroju Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Przez 8 dni, od 16 do 24 sierpnia, przeżywanych w klimacie pustyni, w milczeniu, z konferencjami pozwalającymi przejść drogę Jezusowego ucznia, zastanawialiśmy się nad istotą powołania i wejścia w głęboką relację z Mistrzem.

            26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w ząbkowickim domu od wielu już lat przeżywany jest jako dzień obłóczyn, kończący okres wstępny dla kolejnych roczników nowicjuszy. Podczas mszy świętej o godz. 11.30, Marek Kozłowski z Gdańska, Karol Ostrowski z Biłgoraja, Jakub Paradžik z Brańska, Marcin Szczepański z Zambrowa oraz Mateusz Winciorek z Nowego Redzenia przyjęli pallotyńską sutannę. Eucharystii przewodniczył ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, a homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincji Chrystusa Króla. W swoim słowie kaznodzieja przedstawiając symbolikę stroju i jego znaczenie, życzył nowoobłóczonym, aby pallotyńska sutanna była dla nich nie tylko wyznacznikiem zewnętrznej przynależności do Stowarzyszenia, ale przede wszystkim świadczyła o ich tożsamości, jaką jest bycie uczniem Chrystusa. Niech sutanna, którą dziś po raz pierwszy założycie – mówił prowincjał – będzie przypominała wam o godności, jaką macie w oczach Jezusa oraz niech będzie dla was tarczą ochronną przed wszelkim złem.

            Oprócz rodziców i rodzeństwa nowoobłóczonych, uroczystość zgromadziła księży proboszczów z ich rodzinnych parafii, zaprzyjaźnionych z nimi kapłanów, przyjaciół, członków wspólnot, w których dojrzewały ich powołania, siotry zakonne oraz ząbkowickich parafian i sympatyków ząbkowickiego domu.

            W uroczystości udział wzięli także pallotyńscy postulanci wraz z ks. Marcinem Przywarą SAC oraz ks. Krzysztofem Freitagiem SAC.

            Uroczystą liturgię przygotowali klerycy V roku ołtarzewskiego seminarium, którzy pod opieką ks. Leszka Woronieckiego SAC odbywają dyrektorium, przygotowujące ich do złożenia wiecznej konsekracji w naszym stowarzyszeniu.