Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Zapraszamy na studia w Centrum Teologii Apostolstwa

Zapraszamy na studia w Centrum Teologii Apostolstwa w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe informacje oraz internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa

Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego

Terminy i miejsce zajęć

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” odbywać się będą w gmachu WSD Ołtarzewie w następujących terminach:

I sesja: 18-23 października 2021 r.
II sesja: 7-13 lutego 2022 r.
III sesja: 16-22 maja 2022 r.
IV sesja – dla zdających egzaminy: 13-16 czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje: e-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

Tel. 22/722 10 24 (Furta WSD); 22/733 85 79

Ks. Marian Kowalczyk SAC