Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Biała Niżna

STRONA INTERNETOWA: http://bialanizna.pallotyni.org/

Dom Stowarzyszenia
Erygowany został 15 października 1992 r. za zgodą bpa Józefa Życińskiego, biskupa tarnowskiego, zgodnie z umową powierzającą pallotynom parafię w Białej Niżnej. Pierwszymi pallotynami przybyłymi tu 27 października tr. byli: ks. Stanisław Martuszewski SAC – rektor wspólnoty, ks. Mieczysław Lis SAC – proboszcz i ks. Tadeusz Nowek SAC – wikariusz.

Parafia
Przy kaplicy klasztornej dominikanek (Zgromadzenie Sióstr św. Dominika), która od 1944 r. pełniła funkcję kościoła dla zakonnic i mieszkańców wsi, 25 maja 1967 r. bp Jerzy Ablewicz ustanowił rektorat. Parafia Matki Bożej Różańcowej i św. Dominika została erygowana 30 listopada 1980 r. Biskup tarnowski, przekazując pallotynom parafię w Białej Niżnej, polecił wybudować nowy kościół, gdyż do czasu wybudowania nowego kościoła parafia korzystała z kaplicy Dominikanek. Budowę kościoła rozpoczął 13 maja 1994 r. ks. proboszcz Tadeusz Łojas SAC. 9 kwietnia 1997 r. bp Józef Życiński nadał kościołowi tytuł Miłosierdzia Bożego. 1 października 2000 r. został wmurowany kamień węgielny poświęcony przez bpa Władysława Bobowskiego. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele, jeszcze w stanie surowym, odprawiono na Boże Ciało w 1998 r.