Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Otwock – Żeromskiego

STRONA INTERNETOWA: http://sacotwock.pl/

Dom Stowarzyszenia
Historia domu Stowarzyszenia przy ul. Żeromskiego 6, zaczęła się 5 lutego 1950 r. od nabycia dwóch drewnianych domków na zalesionej posesji. Placówka ta została zakupiona z myślą o sanatorium i domu wypoczynkowym dla członków Prowincji. Na prośbę Rady Prowincjalnej zgodę na osiedlenie się pallotynom w Otwocku wyraził 4 marca 1950 r. Stefan kard. Wyszyński. W części dobudowanej do domu głównego urządzono dom rekolekcyjny dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 12 listopada 1957 r., kanonicznej erekcji domu Stowarzyszenia dokonała Rada Generalna. Część rekolekcyjną domu przejęły 28 lipca 1962 r. władze miejskie i przeznaczyły na własne potrzeby. Od samego początku prowadzono tu pracę duszpasterską, a następnie i katechetyczną przy małej kapliczce mieszczącej się w części domu. Na początku lat sześćdziesiątych w Otwocku mieścił się także nowicjat.

W zmienionej sytuacji politycznej, podjęto w 1980 r. na nowo starą ideę, by w Otwocku wybudować dom sanatoryjny dla członków Polskiej Prowincji. Ostateczna decyzja budowy takiego sanatorium zapadła na Kapitule Prowincjalnej, która odbyła się w Ołtarzewie w dniach 8-12 kwietnia 1980 r. Starania o zezwolenie na budowę domu leczniczo-wypoczynkowego dla członków Stowarzyszenia zostały uwieńczone pozwoleniem władz państwowych, uzyskanym 12 marca 1981 r. Już 30 grudnia 1981 r. ks. rektor Henryk Herkt SAC odebrał w Urzędzie Architektury i Urbanistyki w Warszawie zatwierdzony plan budowy. W 1996 r. został otwarty Dom Rekolekcyjny

Parafia
Z budową nowego domu podjęto jednocześnie starania o pozwolenie na wzniesienie kościoła dla okolicznej ludności. Otrzymano je 1 czerwca 1983 r. Plany całego kompleksu opracował architekt Zbigniew Pawelski z Warszawy. 15 lipca 1983 r. rozpoczęto budowę dwupoziomowego kościoła. Wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z grobu św. Piotra i poświęconego przez Jana Pawła II, dokonał bp Jerzy Modzelewski 20 października 1985 r.

Kaplicę urządzoną w podziemiach kościoła poświęcił ks. prowincjał Henryk Kietliński SAC, a sprawowanie liturgii rozpoczęto 25 grudnia 1983 r. Nowe sale katechetyczne czynne były od 1985 r. W górnym kościele pierwszą Mszę św. odprawił ks. prowincjał Czesław Parzyszek SAC w „Pasterkę” 1986 r.

Podniosłą uroczystość dedykacji nowego kościoła wspólnota otwocka wraz z wiernymi uczęszczającymi do tego kościoła i licznie zebranymi gośćmi przeżywała 7 maja 1989 r. Dokonał jej bp Marian Duś, biskup pomocniczy warszawski. Wkrótce, bo 20 lipca tr. Prymas Józef Glemp erygował parafię przy pallotyńskim kościele w Otwocku. Erygowana parafia otrzymała wezwanie Zesłania Ducha Świętego.

W domu otwockim mieścił się Zakład Socjologii Religii.