Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Czarna

STRONA INTERNETOWA: https://sanktuarium-czarna.pl/

Dom Stowarzyszenia
Pallotyni przybyli do Czarnej w 1971 r. Tego roku założono i kanonicznie erygowano tu dom Stowarzyszenia. Przy Sanktuarium powstał dom rekolekcyjny „Damaria”, który 17 czerwca 1987 r. poświęcił bp sandomiersko-radomski Edward Materski.

Parafia
Obraz Matki Bożej, zwanej dziś pod tytułem Czarneckiej Wychowawczyni, zasłynął cudownymi łaskami już w XVII w., objawiając się wiernym na drzewie. W tym miejscu zaraz po objawieniu wybudowano drewnianą kaplicę i umieszczono w niej obraz. W miejscu pierwotnej kaplicy, Izabela z Humieckich Małachowska, dziedziczka dóbr Końskie, zbudowała w latach 1763-64 murowaną kaplicę. Kaplicę filialną obsługiwał duszpastersko uposażony przez Małachowską wikariusz, podlegający parafii w Końskich. W 1887 r. przy kościele w Czarnej zamieszkał na stałe kapłan, a od 1894 r. prowadził już akta metrykalne. W latach 1909-30 wybudowano nową świątynię w stylu neoromańskim z obrobionego piaskowca, według projektu architektów: Stefana Lamparskiego z Radomia i Wacława Krzyżanowskiego z Krakowa. Świątynia nosi wezwanie Nawiedzenia NMP. Głównym budowniczym kościoła był ks. proboszcz Jan Szymczyk. Wystrój wewnętrzny zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Wojciech Durek. 18 lutego 1919 r. bp sandomierski Marian Ryx nadał kościołowi w Czarnej prawa parafialne. Konsekracji nowej świątyni i trzech ołtarzy dokonał 23 października 1930 r. biskup sufragan sandomierski Paweł Kubicki. Wśród duchowieństwa obecnego wówczas na tej uroczystości warto wymienić ks. Kazimierza Tomasza Sykulskiego, proboszcza Końskich, szambelana papieskiego, którego papież Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 13 czerwca 1999 r. – a którego podpis istnieje w dokumencie konsekracyjnym kościoła.

Biskup sandomierski Jan Kanty Lorek, dekretem z 25 lutego 1963 r., zaliczył kościół w Czarnej do diecezjalnych sanktuariów maryjnych. 13 lipca 1971 r. bp Piotr Gołębiowski, administrator apostolski diecezji sandomierskiej, powierzył pallotynom parafię w Czarnej. Zarówno bp P. Gołębiowski, a potem jego następca, bp Edward Materski, polecali pallotynom przygotować obraz Matki Bożej Czarneckiej do koronacji. Wieloletnie starania o koronację obrazu MB Czarneckiej doprowadził do skutku długoletni proboszcz i kustosz Sanktuarium w Czarnej, ks. Jan Kudłacik SAC. Już 4 czerwca 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas jego IV pielgrzymki do Polski, poświęcił w Radomiu korony dla obrazu Matki Bożej Czarnieckiej. Papieżowi wręczono wtedy księgę, w której spisano zobowiązania duchowe i ofiary złożone z darów serca. Ojciec Święty Jan Paweł II 23 lutego 1998 r. wydał bullę zezwalającą na koronację obrazu Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, która odbyła się 5 września 1999 r. Dokonał jej Józef kard. Glemp Prymas Polski, wespół z biskupami radomskimi: seniorem Edwardem Materskim i ordynariuszem Janem Chrapkiem. W uroczystości brało udział 13. biskupów, ponad 100. kapłanów i ponad 120 000 wiernych.