Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ryn

STRONA INTERNETOWA: http://pallotyni.ryn.pl/

Dom Stowarzyszenia
Pallotyni do Rynu przybyli 8 września 1957 r. Pierwszym rektorem domu był ks. Stanisław Hereśniak SAC. Dom Stowarzyszenia został założony w 1973 r.

Parafia
Po II wojnie światowej katolicy nie mogąc przejąć zniszczonego podczas działań wojennych zboru ewangelickiego, przejęli dla siebie małą kapliczkę, opuszczoną przez baptystów. Do przybycia pallotynów duszpasterzowali w niej kapłani diecezjalni. W 1957 r. na prośbę bpa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego duszpasterstwo w Rynie przejęli Księża Pallotyni. Samodzielną parafią Ryn stał się w 1962 r. W latach 1978-80 na miejscu dotychczasowej kaplicy, staraniem ks. Ryszarda Witkowskiego SAC, rektora i proboszcza parafii, wybudowano kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej wraz z zapleczem mieszkalnym, które poświęcił 1 czerwca 1980 r. ordynariusz warmiński, bp Józef Glemp.