Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa

Instytut Pallottiego
ul. Leśna 15/17
05-510 Konstancin-Jeziorna
+48 22 756 36 38 wew. 139

www.instytutpallottiego.pl
Dyrektor: Ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Pracownie:
Zespół Badań Statystycznych
Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA
Zespół Innowacji Pastoralnych
Forum Społeczne Michała Archanioła

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 618 64 68

www.iskk.pl
Dyrektor:

Pallotyński Instytut Historyczny Prowincji Chrystusa Króla
Archiwum Prowincjalne

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51

Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus SAC