Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Sierpc

STRONA INTERNETOWA: http://sanktuariumsierpc.pl/

Dom Stowarzyszenia
Dom Stowarzyszenia w Sierpcu kanonicznie erygowano w 2004 r. Pierwszym rektorem domu został ks. Jan Oleszko SAC. Liceum Ogólnokształcące im. bpa Leona Wetmańskiego.

Parafia
Po epidemii, w miejscu objawienia się Najświętszej Panny Marii klerykowi Andrzejowi z Sierpca, bracia Prokop i Feliksa Sieprscy ufundowali w 1483 r. drewnianą świątynię. W 1484 r. biskup płocki Piotr z Chodkowa ustanowił przy kościele kolegium 6 mansjonarzy, których zadaniem było spełnianie określonych funkcji liturgicznych i pomoc w pracy duszpasterskiej w parafii. Po spaleniu świątyni w 1513 r. wzniesiono tu murowany kościół w stylu gotyckim. W 1620 r. Zofia Potulicka ze Zbąskich, właścicielka części Sierpca, sprowadziła z Chełmna benedyktynki, dla których obok kościoła ufundowała klasztor. Obecne wyposażenie kościoła pochodzi z XIX w. (wcześniejsze spłonęło w pożarze w 1795 r.). W połowie 1892 r. władze carskie zlikwidowały klasztor Benedyktynek w Sierpcu, zakonnice przeniesione zostały do Łomży. Po likwidacji zakonu, kościół znalazł się pod opieką kleru diecezjalnego, a klasztor został przeznaczony na więzienie. Taką funkcję klasztor spełniał także w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. 3 maja 1947 r. budynek klasztoru przywrócono Benedyktynkom. W latach 1965-75 przeprowadzono gruntowny remont kościoła.

Obiektem kultu maryjnego w Sierpcu była figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, obecna w kościele od końca XVI. w. Kult Matki Bożej osłabł w XVIII-XIX w. i dopiero w XX w. został przywrócony w wymiarze lokalnym. Koronacja figury na prawie papieskim z 21 sierpnia 1983 r., przez kard. Franciszka Macharskiego, potwierdziła 500-letnią tradycję kultu Matki Bożej Sierpeckiej, Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu. Parafia św. Benedykta w Sierpcu, przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu, została erygowana 8 września 1981 r. dekretem bpa Bogdana Sikorskiego. Od 2004 r. duszpasterstwo parafialne przy tym Sanktuarium oddano pod opiekę pallotynom.