Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wrzosów

STRONA INTERNETOWA: https://www.facebook.com/FundacjaWrzos

Dom Stowarzyszenia
Kanoniczne zatwierdzenie domu pochodzi z 1965 r. Budynek w stanie surowym, został nabyty w 1943 r. przez ks. Stanisława Czaplę SAC, ówczesnego rektora placówki radomskiej Przez długi czas traktowano ją jako własność domu radomskiego. W 80 latach XX w. dokupiono działki przy ul. Pallotyńskiej 5 i uzyskano pozwolenie na budowę Domu Rekolekcyjnego. Rozpoczęta w 1988 r. budowa nowego domu, została przeprowadzona przez Sekretariat Misyjny w latach 1998-2000. Dom poświęcono 29 stycznia 2000 r. Służy on formacji wspólnot religijnych, szczególnie chorym, małżeństwom i rodzinom oraz osobom zgłaszającym się indywidualnie. Funkcjonuje tu Pallotyński Dom Opieki im. św. Wincentego Pallottiego, który został otwarty 19 lipca 2010 r. Przyjmuje on i zapewnia wygodne warunki życia osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem starszych rodziców naszych współbraci, dobroczyńców i współpracowników ZAK.

Kaplica. Drewnianą kaplicę zbudowano w 60. latach XX w., którą z biegiem lat rozbudowano. 24 kwietnia 1978 r. ustanowiono tu kaplicę publiczną pw. Najświętszej Bożej Rodzicielki Matki Kościoła. Powyższy tytuł nadał biskup sandomierski Piotr Gołębiowski. Kaplica służyła okolicznym wiernym, a szczególnie wczasowiczom przybywającym do Wrzosowa. W 1987 r. kaplicę umieszczono w nowo nabytym domu. Po pożarze kaplicy w 2006 r. wybudowano nowy obiekt.