Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Hodyszewo

STRONA INTERNETOWA: http://www.hodyszewo.pl/pl/

Dom Stowarzyszenia
Dom Stowarzyszenia założony został w 1976 r., z chwilą przybycia pallotynów. Przy Sanktuarium wybudowano i otworzono w 1979 r. Dom Pielgrzyma. Był to pierwszy tego rodzaju ośrodek w diecezji łomżyńskiej. We wrześniu 2004 r. otwarto tu Ośrodek „Ojczyzna” im. Reginy C. Elandt i Normana L. Johnsonów. Pani Regina sfinansowała w połowie budowę Ośrodka, a drugą część i wyposażenie wnieśli pallotyni z Hodyszewa. Ośrodek organizuje kolonie, szkolenia, imprezy integracyjne, konferencje itp.

Parafia
Z 1558 r. pochodzi najstarszy zapis o istnieniu we wsi cerkwi prawosławnej, która w 1596 r. przeszła na Unię Brzeską. Obraz Matki Bożej Hodyszewskiej powstał ok. 1630 r. Z obrazem związana jest legenda o zjawieniu się Matki Bożej na drzewie w „Krynicy”, w odległości ok. 800 m od głównej świątyni. Zbudowano tam drewnianą kaplicę, a woda ze studni, znajdującej się na środku kaplicy, ma do dziś właściwości lecznicze. W 1775 r., staraniem ks. Antoniego Bańkowskiego zbudowano nową cerkiew parafialną. W tym czasie kult Matki Bożej Hodyszewskiej rozszerzał się coraz bardziej na okoliczne ziemie. W 1875 r. parafię unicką włączono do Cerkwi prawosławnej i w 1878 r. rozpoczęto rozbiórkę dotychczasowej cerkwi i przystąpiono do budowy nowej, która została poświęcona trzy lata później. Cudowny obraz trafił do nowej cerkwi dopiero w 1890 r. Po ukazie tolerancyjnym 1905 r., kiedy dawnym unitom przyznano w Królestwie Polskim wolność religijną, mieszkańcy Hodyszewa i okolic przyjęli rzymski obrządek i zostali włączeni do parafii Piekuty. W 1915 r. duchowny rosyjski wraz częścią ludności prawosławnej opuścił Hodyszewo przed nacierającymi wojskami niemieckimi. Wywieziono też do guberni połtawskiej (Jeremiejowka, rejon Złotonosza) cudowny obraz Matki Bożej.

Tymczasem opuszczoną cerkiew w Hodyszewie zajął proboszcz łaciński z sąsiednich Piekut i za jego staraniem utworzono tu w 1917 r. parafię rzymskokatolicką. Starania o odzyskanie obrazu trwały kilka lat. W końcu, w 1926 r. rząd radziecki, w ramach rewindykacji, zwrócił Polsce obraz. Przez dwa lata przebywał w cerkwi w Warszawie na Pradze. Wtedy, po interwencji ówczesnego prezydenta RP Ignacego Mościckiego obraz został przewieziony specjalnym pociągiem z Warszawy Wileńskiej do Szepietowa, a stąd triumfalnie prowadzili go do Hodyszewa mieszkańcy Podlasia.

W 1932 r. ks. proboszcz Marcjan Dąbrowski rozpoczął budowę nowego kościoła parafialnego według projektu Oskara Sosnowskiego. Zakończono ją już po II wojnie światowej. 22 maja 1949 r. bp Czesław Falkowski, ordynariusz łomżyński, dokonał poświęcenia kościoła. Wtedy też przeniesiono do nowej świątyni obraz Matki Bożej Pojednania. Odtąd Hodyszewo zaczęto nazywać „Jasną Górą Podlasia”.

Biskup Mikołaj Sasinowski, ordynariusz łomżyński, zlecił 24 maja 1976 r. pallotynom opiekę nad sanktuarium maryjnym w Hodyszewie. Jednocześnie ten biskup starał się o koronację obrazu koronami papieskimi. Starania te zakończyły się powodzeniem i 20 X 1977 r. pap. Paweł VI wyraził swą zgodę. Pierwszy pallotyński proboszcz tego miejsca, ks. Marian Dziczek SAC i jego następca ks. Eugeniusz Tomaszek SAC, czynili bezpośrednie przygotowania do koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej Królowej Podlasia. W tym czasie, w dniach 14-15 sierpnia 1978 r., odbyły się tu wielkie uroczystości 50-lecia powrotu obrazu Matki Boskiej do Hodyszewa. W uroczystościach brało udział kilku biskupów, ok. 130 duchownych, wiele sióstr zakonnych i przeszło 20 tys. wiernych.

Koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej, Królowej Podlasia, Matki Bożej Pojednania miała miejsce 31 sierpnia 1980 r. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Franciszek kard. Macharski. Wraz z nim koncelebrowali: abp Henryk Gulbinowicz, bp Mikołaj Sasinowski, bp Bogdan Sikorski, księża kustosze sanktuariów maryjnych z diecezji łomżyńskiej (Płonka Kościelna, Wąsewo, Studzieniczna i Sejny), byli proboszczowie Hodyszewa i ks. F. Wróblewski pochodzący z Hodyszewa oraz m.in. generał Ludwig Münz SAC, wicegenerał ks. Alojzy Żuchowski SAC i członkowie Rady Generalnej Stowarzyszenia. Aktu koronacji obrazu papieskimi koronami dokonali: kard. F. Macharski, abp H. Gulbinowicz i bp M. Sasinowski. Biskup Sasinowski odczytał akt poświęcenia diecezji łomżyńskiej Matce Bożej. Okolicznościową homilię wygłosił kard. Macharski. Liczbę pielgrzymów szacowano na 120 tys. osób. Głównym koronatorem miał być Stefan kard. Wyszyński, ale wydarzenia polityczno-społeczne w Polsce zatrzymały go w Warszawie. Tego dnia bowiem podpisano w Gdańsku i Jastrzębiu porozumienia między komitetami strajkowymi a stroną rządową.