Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wadowice

STRONA INTERNETOWA: https://pallotyni-wadowice.pl/

Dom Stowarzyszenia
Kopiec jest kolebką polskiej rodziny pallotyńskiej. Tutaj ks. Alojzy Majewski SAC założył pierwszy dom pallotyński w Polsce. Po uzyskaniu zgody na założenie domu Stowarzyszenia w diecezji krakowskiej od kard. Jana Puzyny, 11 czerwca 1909 r. nabył podupadły browar i karczmę na Kopcu. Przystosował je szybko do celów wychowawczo-naukowych, powołując do istnienia gimnazjum męskie, pod nazwą Collegium Marianum. Poświęcenia obiektu dokonał 15 grudnia tr. Do 1913 r. zbudował kaplicę i skrzydło budynku od strony miasta Wadowic. Liczba uczniów w Collegium wzrastała z każdym rokiem.

Pierwsza wojna światowa spowodowała przerwę w dalszej rozbudowie budynku. Dopiero od 1924 r. ruszyły szybko prace budowlane na Kopcu: w 1924 r. powstało skrzydło wschodnie, w 1925 r. – południowe, w 1926 r. – od strony głównej drogi. Obecne wejście do Collegium zbudowano w 1933 r.

Podczas drugiej wojny światowej, dom zajmowany przez niemiecką szkołę lotniczą, został mocno zdewastowany. Niedługo po zakończeniu działań wojennych otwarto w nim internat oraz gimnazjum. Dom został kanonicznie erygowany dopiero 12 listopada 1957 r. Gimnazjum było dwukrotnie likwidowane przez władze komunistyczne (1952, 1962), a trzy czwarte domu zostało zajęte przez Zespół Opieki Zdrowotnej z Wadowic.

Wtedy pallotyni zajęli się pracą duszpasterską i rekolekcyjną. Spieszyli z pomocą duszpasterską sąsiednim parafiom oraz domom zakonnym. Mieszkający w tym domu misjonarze jeździli po całej Polsce głosząc nauki misyjne i rekolekcyjne. Młodzież, w tym z grup powołaniowych, oraz współpracownicy przybywali na rekolekcje zamknięte, gdyż strych niezabranej części domu przystosowano do tego rodzaju zgromadzeń.

Po prawie dwudziestu dwu latach bardzo zniszczony obiekt Collegium został 14 stycznia 1984 r. zwrócony Stowarzyszeniu. Dużym nakładem finansowym wyremontowano i przebudowano trzy skrzydła budynku, i utworzono dom dla grup rekolekcyjnych pod nazwą „Dom Jana Pawła II”.

Po wielu latach obiekt Collegium, nie nadający się już do użytku publicznego, został 14 stycznia 1984 r. zwrócony Stowarzyszeniu. Postanowiono wtedy ratować macierzysty dom polskich pallotynów. Przebudowano od fundamentów stronę zachodnią gmachu. W trzech następnych skrzydłach czworoboku wymieniono wszystkie stropy z drewnianych na betonowe, wymieniono też wszystkie instalacje oraz otwory ścienne. Całość modernizacji obiektu zaprojektował architekt Zygmunt Miętus z Bielska-Białej. Po remoncie i znacznej przebudowie powstał tu dom rekolekcyjny dla grup apostolskich pod nazwą „Dom Jana Pawła II”. 10 listopada 2001 r. w domu kopieckim została otwarta wystawa pt.: „Jan Paweł II Misjonarz Świata”.

W związku z przekształceniem Prowincji Chrystusa Króla i wyodrębnieniem nowej Prowincji Zwiastowania Pańskiego, zaistniała konieczność otwarcia na Kopcu domu dla formacji nowicjackiej kandydatów na księży i braci Prowincji Chrystusa Króla. Dziś dom na Kopcu jest ośrodkiem, w którym różne wspólnoty świeckie i zakonne przeżywają swoje rekolekcje. W gmachu byłego Collegium Marianum mieści się Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu.

Kaplica publiczna
Poświęcenia kaplicy pw. Królowej Apostołów dokonał 13 listopada 1913 r. sufragan krakowski, bp Anatol Nowak. Ołtarz główny i dwa boczne ołtarze sprowadził z Tyrolu ks. Alojzy Majewski. W 60. latach XX w. prezbiterium dostosowano do wymogów liturgii. W głównym ołtarzu kaplicy domowej znajduje się obraz Adama Styki „Królowa Apostołów”. Polichromię ścian wykonał Zbigniew Łoskot.