Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Celiny

STRONA INTERNETOWA: https://diecezja.siedlce.pl/parafie/parafia-sw-jozefa/

Dom Stowarzyszenia
Został założony w 1967 r.

Parafia
Filię duszpasterską pw. św. Józefa w Celinach erygowała 5 stycznia 1950 r. Kuria Siedlecka. W 1967 r. bp siedlecki Jan Mazur przekazał ją pallotynom. 22 maja 1977 r. bp siedlecki Jan Mazur poświęcił nowy kościół pw. św. Józefa w Celinach. Do wybudowania kościoła (w miejsce drewnianego) i plebanii przyczynił się ks. rektor Witold Hadziewicz SAC. W kościele był już na ten moment stały marmurowy ołtarz, prezbiterium wyłożone marmurem, założona posadzka i stacje drogi krzyżowej. Dzięki staraniom kolejnego rektora, ks. Henryka Dziury SAC, wybudowano przy kościele dwie wieże. 4 września 1988 r. parafię erygował tu bp J. Mazur. 10 listopada 1990 r. poświęcono tablicę upamiętniającą osobę ks. Witolda Hadziewicza SAC (†1989), długoletniego proboszcza i budowniczego kościoła. Uroczystościom poświęcenia przewodniczył bp sufragan siedlecki i zastępca sekretarza Episkopatu Polski Alojzy Orszulik SAC.