Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa

Fundacja „Ad Caritatem”
Konto: 54 1940 1076 3065 2079 0000 0000
Nr KRS: 0000292215
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 502 435 468
adcaritatem[at]pallotyni.pl
Prezes Zarządu: Ks. mgr Zbigniew Kołodziej

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Konto: Bank PKO SA
44 1240 1095 1111 0010 3468 8020
Nr KRS: 0000309499
ul. Wilcza 8
05-091 Ząbki
+48 22 771 51 65; +48 602 336 106 kom.
+48 22 781 67 59
www.salvatti.pl
salvatti[at]salvatti.pl
Prezes Zarządu: Ks. mgr Jerzy Limanówka

Fundacja nowohuckie.pl
Konto: 09 1750 0012 0000 0000 2652 6434
Nr KRS: 0000519748
REGON: 123182313
ul. Bulwarowa 15a
31-751 Kraków
el. +48 12 680 39 00
fundacja[at]nowohuckie.pl
www.fundacja.nowohuckie.pl
Prezes Zarządu: ks. mgr Gołaś Łukasz

Fundacja „Pojednanie”
Konto: 47 1020 1332 0000 1102 1073 0895
Nr KRS: 0000693161
ul. Platonoffa 40
18-212 Nowe Piekuty
Prezes Zarządu: Ks. mgr Jacek Zakrzewski SAC

Fundacja „Wrzos” im. Świętego Wincentego Pallottiego
Konto: Bank PKO SA
42 1240 1780 1111 0010 2821 2570
Nr KRS: 0000335961
ul. Młodzianowska 124
26-600 Radom
+48 48 360 28 47
+48 791 821 781 kom.
Prezes Zarządu: Ks. dr Waldemar Pawlik

Pallotyńska Fundacja „Collegium Marianum”
Konto: 54 1240 4197 1111 0010 6219 3187
Nr KRS: 0000538213
Klecza Dolna 1
tel. 33 872 20 50
Prezes Zarządu: Ks. mgr Jacek Jezierski