Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Kielce – Karczówka

STRONA INTERNETOWA: http://www.karczowka.com/

Dom Stowarzyszenia
Został założony i kanonicznie erygowany 12 listopada 1957 r. przez Zarząd Generalny. Objęcie Karczówki zaproponował Stowarzyszeniu 23 sierpnia tr. ordynariusz kielecki, bp Czesław Kaczmarek. Pierwszym rektorem domu kieleckiego został mianowany ks. Bogdan Boniewicz SAC. Dawne zabudowania gospodarcze klasztoru zostały przebudowane w 1986 r. na kaplicę Matki Bożej Fatimskiej.

Parafia
Na skalistym wzgórzu Karcz, w pobliżu czynnej kopalni rudy ołowiu, bp krakowski Marcin Szyszkowski (+1630) zamierzał wybudować nieduży kościół z przyległą doń plebanią, jako wotum dziękczynne za ocalenie Kielc przed epidemią cholery. Biskup przywiózł relikwie św. Karola Boromeusza, patrona chroniącego od epidemii, które umieścił tymczasowo w kieleckiej kolegiacie, a po ukończeniu budowy barokowego kościoła na Karczówce (trwała w latach 1624-28), wprowadził je tam uroczyście i umieścił w głównym alabastrowym ołtarzu. Dokonało się to 4 listopada 1628 r., przy licznym udziale szlachty i dygnitarzy oraz tłumów okolicznej ludności. W nastawie ołtarza umieszczono olejny obraz przedstawiający św. Karola przed Chrystusem zdjętym z krzyża. Bp Szyszkowski zmienił wkrótce charakter fundacji i przebudował plebanię na klasztor, a przed śmiercią polecił w 1630 r. przekazać klasztor i parafię bernardynom.

Klasztor Bernardynów został skasowany przez carat 28 listopada 1864 r. Pozostał jeden zakonnik do obsługi kościoła i wiernych. Po jego śmierci duszpasterstwo wśród okolicznej ludności prowadzili od 1914 r. księża diecezjalni. Na początku XX w. klasztor tak podupadł, że w 1908 r. Towarzystwo Dobroczynności przejęło go na szkołę i przedszkole. W listopadzie 1918 r. klasztor objęły siostry sercanki, które w latach 1922-46 prowadziły tu drukarnię, wydając książki o tematyce religijnej. Od marca 1922 r., decyzją bpa Augustyna Łosińskiego, świątynia stała się kościołem filialnym katedry kieleckiej. 29 października 1939 r. bp Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki, utworzył parafię przy pobernardyńskim kościele na Karczówce. W granicach parafii znalazły się terytoria Karczówki, Cegielni II i wsi Czarnów, które dotychczas należały do parafii katedralnej. Po wywiezieniu przez Niemców do obozu koncentracyjnego miejscowego proboszcza, w latach 1942-45 pracowali na Karczówce redemptoryści.

Pallotyni objęli zabudowania klasztorne na Karczówce w październiku 1957 r., ale parafię przejęli dopiero w 1969 r. Oficjalnie parafia została przekazana pallotynom przez biskupa ordynariusza Jana Jaroszewicza dekretem z 24 maja 1971 r. Siedzibę parafii przeniesiono 8 września 2002 r. do nowo wybudowanego u podnóża góry kościoła pw. św. Wincentego Pallottiego, a kościół na Karczówce został kościołem rektoralnym. 13 maja 1985 r. ordynariusz kielecki bp Stanisław Szymecki dokonał poświęcenia nowej kaplicy ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Kult Matki Bożej koncentruje się tu wokół oryginalnej figury, sprowadzonej z Fatimy. W kaplicy pod główną wieżą znajduje się cenna figura św. Barbary, wykuta z rudy ołowiu. Ozdobą Karczówki i okolicy Kielc są wczesnobarokowe dwa miedziane hełmy na wieżach kościelnych.