Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa

Postulat jest pierwszym oficjalnym etapem spotkania ze Stowarzyszeniem. Przeznaczony jest przede wszystkim na rozpoznanie i wewnętrzne upewnienie się co do pallotyńskiego powołania, tak by w sposób wolny je realizować.
Zadaniem Postulatu jest przygotowanie kandydatów do nowicjatu przez modlitwę, konferencje, dyskusje, pracę, sport i wypoczynek. Postulat kończy się decyzją kontynuowania formacji w nowicjacie.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Jeśli w Twoim sercu budzi się chęć pójścia drogą rad ewangelicznych – jako kapłan lub brat – zapraszamy Cię do naszej Pallotyńskiej Wspólnoty.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do naszego Stowarzyszenia:
Podanie o przyjęcie (napisane własnoręcznie i podpisane)
Życiorys (napisany własnoręcznie i podpisany)
Akt urodzenia (odpis z USC)
Świadectwo chrztu i bierzmowania
Opinia moralności ks. Proboszcza
Świadectwo maturalne (dotyczy kandydatów do kapłaństwa)
Ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy kandydatów na braci)
Świadectwo zdrowia (od lekarza w formie zaświadczenia o zdolności do podjęcia studiów)
Zaświadczenie o niekaralności oraz wyciąg z rejestru o niekaralności na tle seksualnym
Dwie fotografie

DOKUMENTY
zobacz wzór podania
zobacz wzór życiorysu

KONTAKT: +48 516-163-501
biuro[at]centrumapostol.pl