Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Radom

STRONA INTERNETOWA: http://jozef.alte.pl/

Dom Stowarzyszenia
Placówkę radomską pallotyni objęli 3 września 1939 r. wśród huku bomb i dział armatnich. Wedle zamysłu Rady Prowincjalnej miał to być ośrodek animacyjny dla apostolstwa świeckich. Praca ta była jednak w cieniu pracy parafialnej, gdyż po zakończeniu II wojny światowej rozbudowa Radomia poszła w kierunku Młodzianowa. Kościółek stał się więc prężnym centrum parafialnym.

Do 1954 r. księża mieszkali w przekazanym im domku przy ul. Młodzianowskiej 116. Kamień węgielny pod budowę kolejnego domu przy ul. Wiejskiej 2 położono 10 maja 1953 r., a poświęcono go 24 września 1954 r. Kanonicznej erekcji domu Stowarzyszenia dokonała Rada Generalna 11 kwietnia 1958 r. Kolejny dom Stowarzyszenia powstał przy ul. Młodzianowskiej 124; przy nowym kościele wybudowano dom połączony ze świątynią łącznikiem, który służy wspólnocie radomskiej i parafianom.

Parafia
W 1936 r. ks. prałat Dominik Ściskała, proboszcz parafii pw. Opieki NMP, zakupił na potrzeby duszpasterstwa na Młodzianowie dwa magazyny gospodarcze przy ul. Wiejskiej. Jeden z nich zaadaptowano na kaplicę w 1939 r. Na prośbę proboszcza Ściskały zostali sprowadzeni do posługi duszpasterskiej w tej kaplicy pallotyni. Kaplica została poświęcona 1 listopada 1939 r. Po wojnie, w 1946 r. dobudowano przy kaplicy dwie nawy boczne, a w następnych latach elewację, która nadała budowie wygląd sakralny.

Parafia pw. św. Józefa w Radomiu została erygowana przez ordynariusza sandomierskiego bpa Jana Kantego Lorka, 30 kwietnia 1946 r. Pierwszym mianowanym proboszczem został ks. Paweł Drews SAC. Tego też roku parafia została przekazana Stowarzyszeniu.

Decyzją biskupa sandomiersko-radomskiego Edwarda Materskiego w 1984 r. dokonano podziału parafii na trzy części. Przy parafii św. Józefa pozostała większa część parafian. Również tego roku uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła, plebanii oraz zespołu katechetycznego przy ul. Młodzianowskiej 124. Autorami projektu byli architekci radomscy pod kierunkiem inż. Ryszarda Kańskiego. Budowę kościoła rozpoczęto 19 maja 1984 r. We wrześniu 1989 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, który jeszcze w czerwcu 1983 r. został poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Uroczystości tej dokonał ordynariusz sandomiersko-radomski, bp Edward Materski. 18 czerwca 1992 r. poświęcono kaplicę przy budującym się kościele. Poświęcenia nowego kościoła pw. Matki Bożej Królowej Apostołów dokonał bp Edward Materski 7 grudnia 1996 r., a konsekracji nowej świątyni – bp Jan Chrapek, 3 czerwca 2000 r.