Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Kielce – Fosforytowa

STRONA INTERNETOWA: http://pallotyni.kielce.pl/

Dom Stowarzyszenia
Budowę domu Stowarzyszenia rozpoczęto w październiku 1993 r. pod nadzorem Jana Kani. Teren i budynki zostały wzniesione dzięki zapobiegliwości ks. Aleksandra Orzecha SAC. W nowym domu wspólnota pallotyńska zamieszkała 1 października 2002 r. Dom został poświęcony 22 stycznia 2003 r. Erygowano go kanonicznie 29 września 2003 r.

Parafia
Powiększająca się wspólnota pallotyńskiej parafii św. Karola Boromeusza na Karczówce, a także położenie świątyni parafialnej na wysokim wzgórzu, sprawiające pewną trudność w dostępności dla osób starszych i chorych, stały się powodem utworzenia parafii i budowy kościoła na osiedlu Podkarczówka. W październiku 1993 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła. 22 maja 1994 r. bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki, poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła, a 1 listopada 1996 r. odprawiono pierwszą Mszę św. w tymczasowej kaplicy, mieszczącej się w baraku na placu budowy. Pasterka została odprawiona w 2000 r. już w nowym kościele. Parafia pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach ustanowiona została 8 września 2002 r. dekretem bpa Kazimierza Ryczana. Świątynię projektowała mgr inż. architekt Regina Opałko, a wystrój wnętrza wykonała s. Maristella ze zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Budowę kościoła nadzorował ks. Aleksander Orzech SAC.