Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Kraków

STRONA INTERNETOWA: https://parafia.nowohuckie.pl/

Dom Stowarzyszenia
Dom pallotyński w Krakowie-Bieńczycach powstawał równolegle z kościołem parafialnym. Pierwszym rektorem domu i proboszczem został ks. Józef Gwozdowski SAC, a wikariuszami: ks. Marek Ostapiszyn SAC i ks. Jacek Wróbel SAC. Początkowo duszpasterze mieszkali przy parafii Matki Bożej Królowej Polski „Arka Pana”. Do nowego domu wprowadzili się 1 sierpnia 2001 r. Dom Stowarzyszenia założono i kanonicznie erygowano w 2001 r.

Parafia
W czasie wakacji 1999 r. przy ul. Bulwarowej została wybudowana tymczasowa kaplica. 29 sierpnia tr. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, utworzył ośrodek duszpasterski, wydzielony z parafii tzw. „Arki Pana” i przekazał go pallotynom. Tego dnia Kardynał poświęcił nową kaplicę. 28 listopada 1999 r. przy kaplicy została erygowana parafię Matki Bożej Pocieszenia, która liczyła wówczas 5600 wiernych. 5 listopada 2001 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła na planie ryby – starochrześcijańskiego symbolu. W 2003 r. skończono fundamenty i rozpoczęto stawianie murów.