Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa

Adresy kontaktowe:

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)
Prowincja Chrystusa Króla – Zarząd Prowincjalny

ul. Skaryszewska 12
skr. poczt. 255
PL 03-802 Warszawa
tel.: +48 22 818 27 14 (tonowe) ; +48 22 818 27 15 ; +48 22 818 27 51
fax:+48 22 818 84 97
e-mail: wa.zp[at]pallotyni.pl
Serwis Informacyjny Prowincji Chrystusa Króla – Pallotyni.NEWS
e-mail: infosac[at]pallotyni.pl