Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Jaroszowice

STRONA INTERNETOWA: https://www.parafiajaroszowice.pl/strona-glowna/pallotyni/

Dom Stowarzyszenia
Dom Stowarzyszenia założono w 1979 r.

Parafia
Murowany, barokowy, jednonawowy kościół pw. św. Izydora został wystawiony w latach 1928-30, a w 50. latach XX w. został gruntownie odnowiony. Parafia pw. NMP Anielskiej – dotychczasowa filia Wadowic – została erygowana 1 listopada 1981 r., a Stowarzyszeniu przekazano ją w 1985 r.

W latach 1980-82, staraniem proboszcza ks. Władysława Nadybała SAC, wybudowano nową plebanię w stylu zakopiańskim (projekt inż. Janusza Sobola z Wadowic). Spełniała ona też funkcję domu animacji apostolskiej.