Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Lublin – Warszawska

STRONA INTERNETOWA: http://wieczerza.lublin.pl/

Dom Stowarzyszenia
W czerwcu 1984 r. zakupiono posesję przy ul. Warszawskiej 31 wraz ze stojącym na niej domkiem. Przy budującej się świątyni parafialnej powstawał równolegle dom Stowarzyszenia, do którego w sierpniu 1991 r. wprowadzili się już duszpasterze. Z czasem przeniesiono tam również kancelarię parafialną. W tym roku dotychczasowy dom przy Al. Warszawskiej 48 został opuszczony. Dom przy ul. Warszawska 48 kanonicznie erygowano w 1992 r.

W budynku parafialnym, od września 1991 r. rozpoczęło wynajmować pomieszczenia dotychczasowych salek katechetycznych Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie. Od 28 października 1995 r. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie zmieniło właściciela i nosiło już nazwę Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego (w 1999 r. utworzono jeszcze Pallotyńskie Gimnazjum). Pierwszym dyrektorem Liceum został ks. Andrzej Jasiński SAC. Obecnie działa tu Gimnazjum i Liceum oraz Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego.

Parafia
Ks. proboszcz Jerzy Błaszczak SAC 20 stycznia 1986 r. otrzymał pozwolenie na budowę kościoła i w tym samym roku bp Jan Śrutwa, lubelski biskup pomocniczy, poświęcił plac pod budowę kościoła. 3 sierpnia 1987 r. rozpoczęto budowę, a 5 czerwca 1988 r. bp Jan Śrutwa wmurował w ścianę świątyni kamień węgielny, przywieziony z Wieczernika jerozolimskiego i poświęcony w Lublinie przez papieża Jana Pawła II, w czasie jego pielgrzymki do Polski. Pierwszą Mszę św. odprawiono w spartańskich warunkach w kościele dolnym 19 marca 1989 r. Odtąd powoli przeniesiono się z kaplicy przy Warszawskiej 48 do nowego dolnego kościoła, a następnie do kaplicy chrzcielnej. Parafia pw. „Wieczerzy Pańskiej”, została w 1996 r. przekazana przez metropolitę lubelskiego Bolesława Pylaka na własność Stowarzyszeniu.

Kolejny proboszcz, ks. Andrzej Jasiński SAC, w miarę możliwości i potrzeb duszpasterskich wykończył dolny kościół. Rozpoczął też prace w górnej części kościoła. Pasterkę (1999) odprawiono uroczycie już w nowej świątyni. Funkcję proboszcza pełnił wtedy ks. Jan Latoń SAC. Dedykacji świątyni dokonał 15 czerwca 2008 r. abp Józef Życiński, metropolita lubelski. Wydarzenie to stanowiło centralny punkt jubileuszu 25-lecia utworzenia parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie i powierzenia jej pallotynom przez bpa Bolesława Pylaka (1983) i 50. rocznicę przybycia pallotynów do Lublina na Sławinek.