Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Otwock – Wyszyńskiego

STRONA INTERNETOWA: http://www.jozefotwock.pl/

Dom Stowarzyszenia
1 września 1973 r. władze pallotyńskie założyły tu placówkę Stowarzyszenia, choć jeszcze przeszło 8 lat tamtejszy duszpasterz mieszkał w domu prywatnym, zanim otrzymano zezwolenie na budowę domu parafialno-katechetycznego i murowanego kościoła. 10 października 1985 r. Rada Prowincjalna erygowała kanonicznie dom pallotyński, za zgodą Rady Generalnej i Prymasa Polski Józefa kard. Glempa.

Parafia
Archidiecezjalna Kuria Warszawska przekazała Stowarzyszeniu w 1973 r. kaplicę św. Józefa Oblubieńca NMP w Wólce Mlądzkiej k. Otwocka. Była to kaplica dojazdowa parafii otwockiej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła, przyznano pallotynom 1 lipca 1982 r. plac pod budowę świątyni. 29 VIII tr. bp Jerzy Modzelewski, pomocniczy biskup warszawski poświęcił plac pod budowę, a 22 października 1982 r. rozpoczęto kopanie dołów pod fundamenty. Całością prac kierował były misjonarz z Rwandy, ks. Kazimierz Trypus SAC. 10 września 1986 r. Prymas Polski erygował w Wólce Mlądzkiej parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, którą przekazał pallotynom na stałe 15 lutego 1988 r.

Budowa kościoła postępowała dość szybko i już 29 listopada 1986 r. Prymas Józef kard. Glemp poświęcił wybudowany kościół, a uroczystej dedykacji dokonał 18 października 1987 r. bp Marian Duś, pomocniczy biskup warszawski.