Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Lublin – Monte Casino

STRONA INTERNETOWA: http://snepallotyni.pl/

Dom Stowarzyszenia
Na prośbę Zarządu Prowincjalnego w Warszawie, Kuria Biskupia Lubelska udzieliła zezwolenia na otwarcie domu Stowarzyszenia w Lublinie, głównie jako bazy mieszkaniowej dla studiujących pallotynów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym celu nabyto dużą posesję powyżej Ogrodu Botanicznego i rozpoczęto budowę domu. Niestety, dom w stanie surowym przyjęły ówczesne władze miejskie i urządziły tam szkołę ogrodniczą.

Pallotyni, jednak nie rezygnując z Lublina, zakupili w 1958 r. na nazwiska prywatne kilku księży posesję przy ul. Warszawskiej 48, która przeszła na formalną własność Stowarzyszenia 2 października 1967 r. W sierpniu 1991 r. pallotyni opuścili ten dom przenosząc się do nowego domu parafialnego, a w połowie 1993 r. sprzedano dom Siostrom Sercankom.

Szczupłość domu i rosnąca liczba skierowań księży na specjalistyczne studia na KUL, były powodem zakupienia drugiego domu z ogrodem przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16. Dzięki planowi poszerzenia tej ulicy, władze miejskie udzieliły w lipcu 1976 r. zezwolenia na budowę nowego domu w ogrodzie. Budowę okazałego domu mieszkalnego ukończono już w sierpniu 1977 r., a z końcem 1985 r. dom stał się prawną własnością Stowarzyszenia.

Obecnie w domu tym działa Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, zainicjowana w 2007 r. w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC. 16 czerwca 2011 r. ks. Józef Lasak SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla powołał do istnienia Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Lublinie, a ks. K. Kralkę mianował jej dyrektorem.

Kaplica. W 1967 r., w domu przy ul. Warszawskiej 48, na piętrze, urządzono kaplicę domową. Mimo sprzeciwu ówczesnych władz, garaż w budynku gospodarczym przerobiono na kaplicę, którą wkrótce zamknięto na kilka lat i oddano do użytku dopiero w Wielki Czwartek 14 kwietnia 1976 r. Nowy etap w historii pallotyńskiej w Lublinie otworzył dekret biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka z 17 czerwca 1983 r., erygujący przy pallotyńskiej kaplicy parafię pw. Wieczerzy Pańskiej. Ks. Roman Tkacz SAC został jej pierwszym proboszczem. Wspólnota parafialna szybko powiększała się i kaplica – urządzona z rozbudowanych trzech garaży na zapleczu domu – nie wystarczała już. Ks. Tkacz podjął więc u władz miejskich Lublina starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła parafialnego. Władze wyraziły zgodę na budowę, ale jego lokalizację zaplanowano przy al. Warszawskiej 31.

Dom przy ul. Bohaterów Monte Cassino miał prywatną kaplicę, z której korzystali księża studenci, a obecnie Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Wystrój kaplicy został wykonany za czasów rektorstwa ks. Bogdana Szpakowskiego SAC.