Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ząbki

STRONA INTERNETOWA:
www.apostolicum.pl
www.sekretariat-misyjny.pl
www.salvatti.pl

Dom Stowarzyszenia
Powstanie domu pallotyńskiego w Ząbkach wiąże się z podjęciem przez Polską Prowincję misji w Rwandzie i Brazylii. W tym celu we wrześniu 1976 r. zakupiono dom w Ząbkach, przy ul. Wilczej 8. W następnych latach nabyto kilka dalszych posesji i pobudowano na nich budynki Wydawnictwa i Drukarni, które w lipcu 1985 r. zostały oficjalnie zatwierdzone pod nazwą: Pallottinum – Zakład nr 2.

Z czasem przeprowadzono gruntowny remont dotychczasowych domów – łącząc je w jeden blok mieszkalny. Drukarnia natomiast, po dobudowaniu do niej kolejnych pomieszczeń biurowych i po podziale Polskiej Prowincji (1993), stała się Wydawnictwem pod nazwą „Apostolicum”.

Dom Stowarzyszenia, założony w 1976 r., kanonicznie erygowany w 1998 r., jest od początku siedzibą Sekretariatu ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla. Przez szereg lat na jego czele stał ks. Stanisław Kuraciński SAC.

9 lutego 1993 r. poświęcono nową kaplicę przeznaczoną dla Sióstr od Aniołów, które pracowały w Sekretariacie Misyjnym. Po odejściu sióstr kaplica służy misjonarzom przybywającym lub zatrzymującym się w Ząbkach. 15 września 2019 r. poświęcono nową kaplicę domową pw. Matki Bożej z Kibeho.