Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Sandomierz

STRONA INTERNETOWA: http://pallotynisandomierz.pl/

Dom Stowarzyszenia
W 1997 r. założono dom przy ul. Dobkiewicza 12. Pierwszym rektorem domu i proboszczem parafii został ks. Wiesław Wilmański SAC. 28 września 2002 r., do nowo wybudowanej plebanii wprowadzili się duszpasterze parafii

Parafia
Staraniem wyższego przełożonego Prowincji Chrystusa Króla, biskup sandomierski Wacław Świerzawski powierzył pallotynom tworzenie nowej parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata, wydzielając ją z parafii św. Józefa. Oficjalnie została ona erygowana dekretem biskupa z 29 czerwca 1997 r. i należy do dekanatu Sandomierz – Północ. Budowniczym kościoła i plebanii oraz twórcą struktur parafialnych był ks. Wiesław Wilmański SAC. Początkowo wszystkie nabożeństwa liturgiczne były odprawiane w zbudowanej tymczasowo z metalowych konstrukcji kaplicy pw. św. Wincentego Pallottiego, poświęconej 22 stycznia 1998 r. przez bpa Wacława Świerzawskiego oraz w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gierlachowie (zbudowana w 1983 r. według projektu inż. Mieczysława Frańczaka).

Projekt architektury kościoła w Sandomierzu zaakceptowała 25 lipca 1998 r. Rada Prowincjalna i 2 kwietnia 1999 r. rozpoczęła się budowa świątyni, która miał być wotum dziękczynienia za 2000 lat chrześcijaństwa. 12 czerwca 1999 r. w Sandomierzu Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła, a jego wmurowania w budujący się kościół – dopełnił bp Wacław Świerzawski. 28 maja 2017 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odbyła się w Sandomierzu dedykacja świątyni pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata. Koncelebrze przewodniczył sandomierski biskup Krzysztof Nitkiewicz. Brali w niej udział: ks. Józef Lasak SAC, wicegenerał Stowarzyszenia, ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał i ks. Waldemar Pawlik SAC, wiceprowincjał. Obecni byli przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz kapłani dekanatu sandomierskiego. Uroczystość zgromadziła parafian, mieszkańców miasta oraz osoby, które przyczyniły się do budowy i wyposażenia świątyni. Funkcję proboszcza pełnił wówczas ks. Artur Manelski SAC.