Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Jeziorna Osada

STRONA INTERNETOWA: http://www.jeziornaosada.pl/pl/

Dom Stowarzyszenia
Właściciel Ośrodka Rekreacyjnego w Jeziornej, biznesmen Franciszek Litawa, brat s. Marty, pallotynki pracującej na misjach w Rwandzie, przekazał go w darowiźnie w 2018 r. Prowincji Chrystusa Króla. Decyzja ofiarodawcy była jednocześnie osobistym wotum darczyńcy dla Matki Bożej. Pallotyni nie zrezygnowali z dotychczasowego profilu działalności tego miejsca, ale poszerzyli go, zgodnie z pragnieniem darczyńcy, o działalność duszpasterską. Kilkanaście nowych i w pełni wyposażonych budynków przejęło odtąd funkcję wypoczynkowo-rekolekcyjną. Administratorem miejsca został ks. Wojciech Świderski SAC.