Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Konstancin – Jeziorna

STRONA INTERNETOWA: https://cam.pallotyni.pl/

Dom Stowarzyszenia
Już w 80. latach XX w. pallotyni rozpoczęli, na wyraźne życzenie ówczesnego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Bronisława Dąbrowskiego, starania o zezwolenie na budowę Domu Animacji Misyjnej w Konstancinie. Po otrzymaniu pozwolenia od czynników państwowych, Rada Prowincjalna zakupiła 9 sierpnia 1988 r. w Konstancinie działkę. Wtedy rozpoczęły się też prace budowlane, które szybko doprowadziły do powstania Domu Animacji Misyjnej – Domu Rekolekcyjnego. Dom Stowarzyszenia został założony i kanonicznie erygowany 31 maja 1994 r. W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1995 r., odbyło się poświęcenie domu. Ceremonii poświęcenia, przy udziale wielu gości, dokonał Prymas Kardynał Józef Glemp.

Od początku Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie stało się miejscem formacyjnym dla przyszłych misjonarzy. Prowadzono tutaj wieczerniki misyjne, rekolekcje i spotkania formacyjne o tematyce misyjnej dla młodzieży. Cenną pomocą była w tym względzie wystawa przedmiotów i pamiątek z Afryki.