Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Święta Katarzyna

STRONA INTERNETOWA: https://www.wieczernik.com.pl/

Dom Stowarzyszenia
Został kanonicznie erygowany 5 marca 1992 r. i był przeznaczony na potrzeby Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach. Przystosowano go wówczas do wykładów, kursów i szkolenia dla tych, którzy mieli wyjechać do pracy duszpasterskiej do ZSRR, a potem do krajów byłego Związku Radzieckiego. Dlatego też organizowano tam naukę języka ukraińskiego, białoruskiego oraz rosyjskiego. Wnętrze domu przyozdobione zostało pamiątkami misyjnymi, głównie z Afryki (Rwandy).

Później w domu funkcjonował Pallotyński Ośrodek Duszpasterstwa Powołań „Apostoł” (do 2017 r.). Dom Rekolekcyjny „Wieczernik” stał się również miejscem prowadzenia różnych rekolekcji, spotkań, zjazdów i konferencji. Dom wyposażony został w bogatą biblioteczkę ascetyczną, kasety audio i video.