Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ożarów Mazowiecki

STRONA INTERNETOWA: https://www.sanktuariummilosierdzia.pl/

Dom Stowarzyszenia
Dom założony został w 1973 r., a w 1985 r. uzyskał zatwierdzenie kanonicznie. W 2000 r. rozpoczęto budowę budynku szkolnego, w którym od 2002 r. zaczęło swoją działalność Liceum im. Wincentego Pallottiego, a od 2003 r. gimnazjum, a obecnie Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego

Parafia
Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Ożarowie Maz. została erygowana już w 1939 r. przy kaplicy w parku ołtarzewskim (zob. Ołtarzew. Kaplica i parafia). W 1945 r. ks. proboszcz Emilian Skrzecz przeniósł siedzibę parafii z Ołtarzewa do Ożarowa. Tam Kuria Metropolitarna otrzymała plac pod budowę kościoła, na którym wybudowano drewniany barak, poświęcony w 1946 r. przez bpa Zygmunta Choromańskiego. Tymczasowa świątynia służyła wiernym do 5 października 1985 r. Ks. Emil Skrzecz w pobliżu kaplicy wybudował w 1952 r. plebanię.

Z propozycją objęcia przez pallotynów parafii ożarowskiej wyszedł Prymas Stefan kard. Wyszyński w 1970 r. Już w pierwszej rozmowie z ówczesnym prowincjałem ks. Stanisławem Martuszewskim SAC, kard. Wyszyński „wspomniał o budowie w Ożarowie kościoła z prawdziwego zdarzenia, wyrażając nadzieję, że być może pallotynom władze państwowe wydadzą szybciej zezwolenie”.

Oficjalne przyjęcie parafii nastąpiło 1 stycznia 1971 r., a pozwolenie na budowę otrzymano w 1974 r. W 1976 r. kard. Stefan Wyszyński przekazał parafię Stowarzyszeniu. Rada Prowincjalna postanowiła, że właśnie w Ożarowie Mazowieckim powstanie kościół-pomnik ku czci Miłosierdzia Bożego, co ustalono już za prowincjalatu ks. Stanisława Czapli SAC. 18 lutego 1976 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdził projekt kościoła i plebanii. Dwa lata później przystąpiono do budowy. Uroczystość położenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się 2 października 1980 r. Aktu tego dokonał kard. Stefan Wyszyński, a towarzyszył mu biskup pomocniczy warszawski, bp Jerzy Modzelewski.

Poświęcenie dolnego kościoła pw. Maryi Panny Matki Emmanuela odbyło się 5 października 1985 r., a 21 października 1989 r. nastąpiła dedykacja górnego kościoła. Ponieważ wybudowany kościół został poświęcony Miłosierdziu Bożemu, zmieniono nazwę parafii na to miano. 6 czerwca 1997 r. Prymas Józef kard. Glemp podniósł kościół pw. Miłosierdzia Bożego do rangi Sanktuarium.

W Sanktuarium ożarowskim Matce Bożej Fatimskiej poświęcono oddzielną kaplicę. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński SAC 13 maja 1991 r. Z dniem tym zapoczątkowano również w Ożarowie Mazowieckim nabożeństwa fatimskie.