Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
JÁMY

JÁMY
diecezja Brno
Parafia pw. św. Marcina w Jámach
Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Olešné na Moravě
Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Slavkovicach
Redakcja „Apoštola Božího milosrdenstvi
Sekretariat Miłosierdzia Bożego
592 32 Jámy 71
Česká republika/Czechy
+420 566 502 856; +420 566 502 857
www.farnost-jamy.cz
www.slavkovice.cz
info[at]slavkovice.cz

Parafia pw. św. Wacława w Radešínské Svratce

592 33 Radešínská Svratka 11
Česká republika/Czechy
+420 566 673 331

www.pallotini-pastorace.cz