Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
11 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 11 października 

2017 – Podczas Jesiennego Zjazdu Doradczego Rektorów, Proboszczów, Sekretarzy i Dyrektorów w Ołtarzewie, dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej śp. Hildegardę Müller (1929 – 2012; „Siostra Marta”), dobrodziejkę Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Tablica została umieszczona przy frontonie łącznika dwóch domów. Działalność H. Müller na rzecz Seminarium przedstawił ks. Mirosław Mejzner, rektor WSD w Ołtarzewie. Poświęcenia tablicy dokonał metropolita białostocki, abp Tadeusz Wojda SAC. Podziękowania obecnym na tej uroczystości przedstawicielom parafii z Dahlem, skąd pochodziła p. Müller, złożył ks. prowincjał Zenon Hanas.

Następnie odbyła się procesja ze świecami do kościoła seminaryjnego i  nabożeństwo różańcowe w świątyni.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Br. Julian Jężak został przeniesiony z Kopca do Suchar.

1925 – Ks. Antoni Słomkowski (z diec. gnieźnieńskiej) przyjął w Gnieźnie święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Łukomskiego.

1931 – Klerycy: Franciszek Bobrowski i Michał Pliszka wyjechali z Ołtarzewa na studia teologii na uniwersytecie w Salzburgu. Mieszkali tam w domu pallotynów niemieckich. Klerycy powrócili do Polski już w następnym roku.

1937 – Rozpoczęto wykładanie klinkierem alei parkowej w Ołtarzewie; prace zakończono we wrześniu następnego roku.

1938 – Ołtarzew odwiedził ks. Leon Bemke, kapelan wojskowy polskiej załogi na Westerplatte i nauczyciel języka niemieckiego i religii w polskiej szkole handlowej w Gdańsku.

1939 – Ks. Ignacy Olszewski wstąpił jako kapelan do formułującego się w Coëtquidan w Bretanii wojska polskiego i od 1940 był kapelanem i sekretarzem bpa polowego Józefa Gawliny. Mieszkał w Hotel Regina przy Place des Pyramides 2 w Paryżu.

1939 – Z tułaczki wojennej, spod Zbaraża, powrócił do Radomia ks. Stanisław Czapla, rektor domu.

1945 – Ks. Leon Chamier-Gliszczyński zakończył pełnić obowiązki proboszcza w Drelowie. Opuścił Drelów 30 października i wyjechał na Ziemie Odzyskane.

1946 – Została erygowana argentyńska regia NMP Lujańskiej (siedziba w Turdera).

1948 – Ks. Franciszek Bogdan, rektor kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku, odprawił nabożeństwo inauguracyjne dla Politechniki Gdańskiej w kościele garnizonowym. Wygłosił też okolicznościowe kazanie.

1953 – W szpitalu w Bydgoszczy zmarł ks. Walerian Siuda (ur. 1899 w Świekatowie, w diecezji chełmińskiej). W 1952 otrzymał w administrację parafię Przechowo k. Świecia, gdzie podjął dzieło odbudowy kościoła zniszczonego podczas działań wojennych.

Zwłoki jego poprzez Przechowo zostały sprowadzone do Chełmna. W pogrzebie brał udział ks. prowincjał Stanisław Czapla, księża pallotyni z wszystkich domów, duchowieństwo diecezjalne z okolicznych parafii, rodzina i liczni wierni. Został pochowany na cmentarzu parafialnym obok grobu ks. Stanisława Wojaka.

1956 – Z okazji Roku Maryjnego i w dzień wspomnienia Macierzyństwa NMP odbyła się pielgrzymka pallotynów na Jasną Górę. Pielgrzymka miała na celu podziękowanie Matce Bożej Częstochowskiej za wszelkie łaski dotąd przez nią uproszone oraz „wobec niepewności jutra, zakusów szatana na Kościół i zakony, błagać będziemy naszą Królową o dalszą, matczyną a przemożną opiekę”. Z Ołtarzewa przyjechali prawie wszyscy księża, klerycy i bracia w liczbie 106 osób. Razem w pielgrzymce było obecnych 250 osób: księży, braci, kleryków i nowicjuszy. NMP Królowej Polski poświęcono prowincję, a wszyscy odnowili swoje pallotyńskie przyrzeczenia. Były to ciężkie czasy Kościoła przed „odwilżą październikową”.

1957 – Ks. Henryk Styczeń zdał w Krośnie egzamin przed komisją ministerialną i otrzymał licencję pilota, co na taśmie uwieczniła Polska Kronika Filmowa.

1959 – Abp Eugeniusz Baziak, administrator apostolski z Krakowa, poświęcił na Krzeptówkach w Kościelisku kaplicę i dom Niepokalanemu Sercu Maryi, wraz z umieszczoną na centralnym miejscu przed wejściem figurą Matki Bożej Fatimskiej. Kaplica w stylu góralskim została urządzona w 1951.  Przewodniczył także liturgii mszalnej oraz uroczystej procesji różańcowej do pięciu ołtarzy przy obecności ok. 2,5 tys. wiernych.

Anonimowy kronikarz zanotował: „Kościelisko – to nie tylko dom rekolekcyjny – przede wszystkim to placówka duszpasterska o charakterze eksperymentalnym. Główny akcent położony jest na duszpasterstwo specjalne, którego ideą przewodnią jest całokształt zagadnień i zewnętrznych form religijnych, związanych z orędziem Matki Bożej Fatimskiej. Fundamentem nabożeństw fatimskich jest różaniec odmawiany wspólnie przez całą rodzinę. Wpisało się do różańca rodzinnego 50 nowych rodzin pod wpływem płomiennych kazanie ks. rektora Czapli. Modlitwa różańcowa zajmuje uprzywilejowane miejsce w domowej kaplicy”.

1962 – Do Francji przybył ks. Jakub Krzyszczuk. Przez 14 lat pracował w różnych dziełach apostolskich, spełniając szereg odpowiedzialnych funkcji. W latach 1962-66 był rektorem w Osny i dyrektorem szkoły drukarskiej.

1964 – niedziela – Pallotyni w Radomiu zorganizowali dzień chorych i starszych. Mieli oni swoją Mszę św., spowiedź i Komunię św. Na koszt placówki przywieziono do kościoła ponad 30. chorych, którzy mogli przybyć, a tym którzy nie mogli przyjechać, księża roznosili Komunię św. do domów. W sprawnym przeprowadzeniu akcji duszpasterskiej pomagały siostry zmartwychwstanki i dzieci z chórku dziecięcego.

1968 – Rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe 50.lecia powstania Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Był to dzień uroczystej inauguracji nowego roku seminaryjnego 1968/1969 (51. Rok Seminaryjny). W uroczystości tej brał udział Stefan kard. Wyszyński, który w czasie uroczystej mszy, koncelebrowanej przez ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego i 12 księży profesorów, wygłosił kazanie „Seminarium apostolskie pod przewodem Królowej Apostołów”.

Na uroczystej akademii (już bez kard. Wyszyńskiego) referat inauguracyjny „Pięćdziesiąt lat Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” wygłosił rektor Seminarium ks. Józef Wróbel. W uroczystości tej wzięli także udział: ks. prof. dr Józef Iwanicki, rektor ATK, o. prof. Kazimierz Marciniak OP (+2016), o. prof. Edward Haratym SJ (+1992) i p. prof. dr Stanisław Marzyński (+1992) z żoną. Listy gratulacyjne przesłali: rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. Władysław Miziołek, prof. Czesław Strzeszewski, p. Jerzy Zawieyski i kilku księży pallotynów.

– Na holu domu ołtarzewskiego otwarto tego dnia wystawę obrazującą historię 50. lat Seminarium Polskiej Prowincji SAK.

1970 – Biskup Józef Drzazga, ordynariusz warmiński, poświęcił polichromię wnętrza kościoła w Kisielicach.

Polichromię oraz wystrój kościoła zaprojektowały i wykonały artystki z Tarnowa, Anna i Zofia Pawłowskie.

1972 – Do Ołtarzewa wstąpił, jadąc na uroczystości związane z pierwszą rocznicą beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie, kard. Paolo Bertoli (+2001), prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

1974 – Do Zurychu odleciał z Warszawy abp André Perraudin, ordynariusz Kabgayi w Rwandzie.

Arcybiskup przebywał w Polsce od 25 września do 11 października 1974. Hierarcha został zaproszony przez polską Prowincję Chrystusa Króla. Celem wizyty było nawiązanie ściślejszej współpracy z Zarządem Prowincji, odwiedzenie rodzin księży pracujących od roku w Rwandzie i zwiedzenie Polski.

1974 – W Ołtarzewie odbyło się specjalne zebranie duszpasterzy współpracowników z ks. rektorem Janem Koryckim.

1976 – W Seminarium odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Koncelebrze przewodniczył ks. prof. Jan Stępień, rektor ATK. Homilię wygłosił ks. prowincjał Józef Dąbrowski. Referat inauguracyjny pt. „Współczesna filozofia francuska”, miał ks. Kazimierz Parzyszek. Chórem alumnów dyrygował ks. Marian Szczotka.

– Tego dnia do Brazylii odleciał ks. Stefan Kajfasz. W przeddzień wieczorem odprawił Mszę św. dla wiernych z parafii Ołtarzew, a później odbył spotkanie pożegnalne ze współbraćmi.

1978 – Na spotkaniu ze wspólnotą ołtarzewską wystąpił ks. Tadeusz Dzięgiel Wołynowicz CM z referatem pt. „Problemy demograficzne w Polsce”, w którym ukazał stan zagrożenia kraju pod względem demograficznym, a następnie wezwał do większej troski duszpasterskiej w płaszczyźnie oddziaływania na rodziny i małżeństwa.

Ks. Wołynowicz występował później jako obrońca Krzyża na oświęcimskim żwirowisku. W 2002 znaleziono go powieszonego w garażu pod Bydgoszczą.

1979 – Na boisku sportowym obok Stadionu Dziesięciolecia reprezentacja Seminarium ołtarzewskiego rozegrała mecz piłki nożnej z WSD Warszawa. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla WSD w Warszawie.

1991 – W dniach 11-12 X, w Ołtarzewie, odbył się pallotyński zjazd katechetyczny. Celem zjazdu była wymiana doświadczeń i próba refleksji nad nową sytuacją katechezy w szkole. Wysłuchano dwóch referatów: ks. dra Tadeusza Nazara (11 X: Katecheza w szkole – analiza i ocena najnowszej sytuacji) i ks. mgra Stanisława Zarzyckiego (12 X: Osobowość katechety).

1993 – Wieczorem, w kościele Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, została odprawiona msza koncelebrowana za śp. ks. Jana Kowalskiego, rekolekcjonistę, sekretarza Krajowego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom.

Przewodniczył jej ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek. Przybył również bp pomocniczy diecezji lubelskiej Ryszard Karpiński, wyrażając na wstępie mszy swoje współczucie rodzinie ks. Jana i wspólnocie pallotyńskiej. Na zakończenie przemówił miejscowy dziekan ks. Jan Mitura, wypowiadając słowa wdzięczności za posługę kapłańską zmarłego w diecezji, oraz przedstawicielka służby zdrowia prof. Anna Dmoszyńska, która dała wzruszające świadectwo o ks. Janie. Druga stacja pogrzebowa miała miejsce następnego dnia w Grabowie k. Kolna.

1994 – W Kaniach kl. Mirosław Serzycki złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Mieczysława Olecha.

1996 – W dniach 7 – 11 października przedstawiciele Seminarium uczestniczyli w nocnych czuwaniach, w kilku kościołach warszawskich, w których gościła Matka Boża Fatimska:

– w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa na Pradze (7/8 X): pasterka maryjna w intencji nowicjatów i junioratów;

– w kościele akademickim św. Anny (8/9 X);

– w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach (9/10 X): pasterka maryjna z udziałem zakonów męskich;

– a także (11 X), w uroczystym Ogólnopolskim Pożegnaniu Matki Bożej Fatimskiej, przed odlotem do Portugalii.

1998 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego przejęła parafię św. Franciszki de Chantal na Brooklynie w Nowym Jorku.

1998 – Bp Marian Duś, podczas kanonicznej wizytacji ołtarzewskiej parafii, przewodniczył celebracji Mszy św., w czasie której wygłosił Słowo Boże, podkreślając w nim owocne egzystowanie w Kościele lokalnym wspólnot: seminaryjnej i parafialnej.

2006 – Podczas sesji inaugurującej nowy rok akademicki w Ołtarzewie, ks. prof. Lucjanowi Balterowi wręczono księgę jubileuszową „Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej” (red. Paweł Góralczyk, Franciszek Mickiewicz i Tomasz Skibiński, Ząbki 2006).

2013 – W Ołtarzewie odbył się pogrzeb br. Mariana Nowotnika. Eucharystii przewodniczył ks. Adrian Galbas, przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, a okolicznościową homilię wygłosił przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Józef Lasak. Zaznaczył w niej, że br. Marian, wzorem swoich wielkich poprzedników w powołaniu braterskim, inspirację do życia zakonnego czerpał od św. Józefa Oblubieńca, będącego dla nich wszystkich wzorem pokory, uczciwości i pracowitości. Był człowiekiem z jasnym celem życia, ze wspaniałą pasją, zawsze uśmiechniętym, bardzo pracowitym i trwającym przy Chrystusie do końca swoich dni. Ks. Galbas dodał, że jeśli o niektórych zmarłych współbraciach mówi się, że byli chlubą Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, to „można śmiało powiedzieć, że [są nimi] zarówno ks. Roman Forycki (†2011) jak i brat Marian Nowotnik […]. Bracie Marianie odpoczywaj w ogrodach rajskich. A gdy już znudzi ci się to odpoczywanie, co może się zdarzyć, to uczyń z kwiatów piękny wieniec, by ozdobił skronie Królowej Apostołów”. Po Eucharystii przy śpiewie Psalmu 116, uczestnicy uroczystości pogrzebowej odprowadzili zmarłego na cmentarz parafialny, gdzie został pochowany w kwaterze pallotyńskiej.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny