Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
17 grudnia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 17 grudnia

1998 – W Paryżu zmarł ks. Stanisław Ryś (ur. 1929 w Sułkowicach), profesor muzyki sakralnej w Seminarium w Ołtarzewie 1960-76, duszpasterz we Francji, profesor muzyki w WSD w Paryżu, sekretarz Zarządu Regionalnego, sekretarz Regii Miłosierdzia Bożego, archiwista.

Jego trwałą zasługą jest skomponowanie melodii do pallotyńskiej pieśni „O, Wincenty nasz Patronie” (w: „Pieśni pallotyńskie Polskiej Prowincji Chrystusa Króla”, 1966). Jest współautorem tekstów do „Hymnu pallotyńskiego” („W apostolskich szeregach stań razem”), i pieśni „Wielki Rzymu Apostole” (melodia Feliks Rączkowski). Pozostawił w rękopisie „Cztery motety eucharystyczne” i poprawił muzykę do pieśni „Ojcze Wincenty już”. Posiadając wyczucie artysty, szczególnie dbał o liturgię, wzbogacając ją artystycznie. Miał pozytywny wpływ na życie wspólnotowe i zawsze był otwarty na innych. Cenił sobie kulturę języka i był człowiekiem sumiennym, solidnym oraz kompetentnym i dbającym o szczegóły. Był raczej spokojny i rzadko mówił o sobie. Krótki testament, skreślony już drżącą ręką, zawierał słowa napisane wielkimi literami: „Amen. Deo gratias”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu odwiedził bp Anatol Nowak, sufragan krakowski, wracając z Kleczy, gdzie uczestniczył w obłóczynach u Salezjanów. Na cześć biskupa zorganizowano akademię, na której wystąpił chór i deklamowano wiersze. Biskup podziękował za śpiew, muzykę, serdeczne słowa ks. Rektora i „zachęcał do pracy z gotowością na wszelkie trudy i znoje, wskazywał na oczywiste błogosławieństwo Boże, spoczywające na Zgromadzeniu naszym, jako że ono przez burzliwe przeszło czasy, będąc wątłą jeszcze roślinką, a pomimo to nie upadło, ale teraz w całej pełni jakoby odżyło i rośnie; wskazywał dalej na zasługi ks. superiora Majewskiego, który pomimo okropnych trudności i wielkich zawodów, ofiarnie wytrwał, opierając się zawsze na tym przekonaniu, że co na łonie Kościoła powstało, nie zginie i zginąć nie może” (z kroniki kopieckiej). Biskup udzielił wszystkim swego błogosławieństwa, a po odśpiewaniu włoskiego hymnu na cześć papieża, odwiedził salę wykładową i wracając z niej rozmawiał prawie z każdym klerykiem i gimnazjalistą. Z biskupem przybył też ks. rektor Salezjanów z Kleczy.

1926 – W szpitalu w Wadowicach zmarł br. Walenty Przybylski (ur. 1889 w Przyprostyni, a ochrzczono go w parafii Zbąszyń (Bentschen), w archidiecezji poznańskiej). Odznaczał się dobrocią serca i wielką uczynnością. Należy podkreślić również jego wielką cierpliwość. „Należał do tych ulubionych dzieci Bożych, których Bóg doświadcza. […] Nie narzekał. Tylko czasem, gdy z nim rozmawiałem, zabłysła łza w jego smętnych oczach” (ks. Alojzy Majewski).

1938 – W katedrze w Warszawie, pallotyńscy alumni: Józef Codro, Ignacy Jabłoński, Michał Kordecki, Joachim Lichy, Franciszek Madej, Piotr Magiera, Stanisław Uramowski i Adam Wiśniewski, otrzymali subdiakonat z rąk abpa Stanisława Galla.

1939 – Kl. Szczepan Gracz złożył w Ołtarzewie wieczną profesję.

1940 – Ks. Stanisław Szulmiński został wywieziony z więzienia w Baranowiczach do Uchty w Republice Komi. Obóz leżał w terenie podbiegunowym, bagnistym, gdzie przez 9 miesięcy ziemia była zamarznięta, a temperatura wynosiła od –50 do –60 stopni, a tylko przez 3 miesiące lata pojawiała się bujna roślinność. Przybył tam wraz z innymi więźniami 19 III 1941.

1942 – Pismem z 17 XII, Watykański Sekretariat Stanu zawiadomił pallotyński dom generalny w Rzymie o śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego (+27 XI 1941), a w 1943 Międzynarodowy Czerwony Krzyż z Genewy, poinformował o tym rodziców ks. Stanisława, mieszkających w Dubnie na Wołyniu.

1946 – W wypadku drogowym w Kościerzynie zginął ks. Alfons Męcikowski (ur. 1895 w Loryńcu (niem. Lorenz), w parafii Lipusz, w diecezji chełmińskiej), radca prowincjalny 1925-37, rektor i profesor Seminarium 1930-36, kapelan rejonu AK VI Obwodu Praga, ps. Księgarz, a ostatnio administrator parafii diecezjalnej w Bytowie. Wszędzie, gdzie go postawiła Opatrzność Boża, dał się poznać jako kapłan prawy, radosny, służebny i niezwykle pracowity. Na zlecane mu przez przełożonych zadania zawsze odpowiadał pozytywnie. Tak stało się w 1945, gdy powróciły do Polski Ziemie Odzyskane i gdy przełożeni wysłali go do Bytowa, jako ofiarnego kapłana i dobrego organizatora.

1970 – Do pracy w Regii Miłosierdzia Bożego we Francji przyjechał z Polski ks. Stefan Gromadzki. Zamieszkał w Osny i pomagał ks. Czesławowi Wędziochowi (pomoc w objazdach duszpasterskich, Zjeździe Katolickim i w organizowaniu współpracowników).

1971 – Gościem Seminarium w Ołtarzewie był lekarz med. Michałowicz. Na spotkaniu ze wspólnotą ołtarzewską poruszał problemy rozwoju Kościoła katolickiego w Irlandii.

1976 – W Ołtarzewie z alumnami spotkał się ks. prowincjał Józef Dąbrowski. Mówił na temat Zebrania Prowincjalnego (27 XII 1976 – 5 I 1977 Ołtarzew). Dzień ten był też czasem zakończenia wykładów w Ołtarzewie i rozpoczęcia przerwy świątecznej.

1990 – Seminarium w Ołtarzewie gorąco powitało ks. prof. dr hab. Jana Łacha, nowo mianowanego rektora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ks. prof. Łach był wykładowcą naszego Seminarium w Ołtarzewie. Prorektorem ATK został p. doc. dr hab. Edward Nieznański, również wykładowca w Ołtarzewie.

1992 – Nową kaplicę w Łodygowie pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego poświęcił bp Andrzej Śliwiński. Mieści się w pałacu Friedricha von der Gröben (w pałacu są też lokale mieszkalne). Kaplica jest filią parafii w Kisielicach. Starania o zaadaptowanie pomieszczeń na kaplicę rozpoczął tego roku ks. Adam Sławiński, rektor i proboszcz w Kisielicach.

2012 – Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie zajęło pierwsze miejsce w Lublinie w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz pierwsze miejsce w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Natomiast Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie uplasowało się na pierwszym miejscu w Lublinie w zakresie przedmiotów humanistycznych i na trzecim miejscu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Ranking lubelskich szkół zredagowano na podstawie wskaźników EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej), na bazie wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w latach 2010-12 i został opublikowany 17 XII 2012 w „Kurierze Lubelskim”.
Wskaźnik EWD oblicza się porównując wyniki, jakie uczniowie mieli rozpoczynając naukę w danej szkole, z wynikami, które osiągnęli opuszczając placówkę.

2013 – Na posiedzeniu Rady Regii Miłosierdzia Bożego obecni byli: przełożony prowincji Chrystusa Króla, ks. Józef Lasak oraz dyrektor Pallottinum, ks. Zbigniew Rembisz. Poruszono kwestię dalszej współpracy między polskimi prowincjami a francuską regią.

2013 – Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przez harcerzy w Warszawie abpowi Józefowi Michalikowi, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski. Tego roku hasłem akcji przekazywania ognia z Groty Betlejemskiej były słowa: „Wyjdź z cienia – pokaż dobro”. Abp Michalik przyjmując Światło zaznaczył, że: „Harcerze są stróżami Ognia Betlejemskiego. A ogień z Betlejem, to ogień prawdy, miłości, życzliwości, hartu ducha, odwagi… Niech to Światło Betlejemskie i Wam przyświeca, niech Was ogrzewa, niech Wam pomaga prrzeżyć te święta radośnie, pięknie. I w Nowym Roku, żebyście dużo też mogli zrobić dobrego”.

2015 – Radio i Fundacja nowohuckie.Pl wznowiły słynne rejsy ewangelizacyjne barką po wodach Wisły. Nowa edycja rejsów ewangelizacyjnych otrzymała hasło: „Kerygmat Miłosierdzia na Barce”. Organizatorami rejsów są: Krakowska Żegluga Pasażerska, Radio nowohuckie.Pl i Fundacja nowohuckie.Pl. Honorowy patronat nad spotkaniami objęli: bp Grzegorz Ryś, krakowski biskup pomocniczy oraz pallotyńska parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Pierwsze spotkanie ewangelizacyjne na barce „Aquarius”, poprowadził bp Grzegorz Ryś, nawiązując do słów z 6. rozdziału Ewangelii według św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.