Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 sierpnia

1983 – Ks. Mirosław Drozdek został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Zakopanem. Objęcie urzędu nastąpiło 16 XI tr. (parafia została utworzona dekretem Franciszka kard. Macharskiego 2 XI 1983).

Ks. Drozdek do Zakopanego przybył w VIII 1979 i pełnił wówczas funkcję wikariusza na Krzeptówkach. Później został pierwszym kapelanem zakopiańskiej „Solidarności” (do 2006), szczególnie zaś służby zdrowia i nauczycieli. Wówczas na Krzeptówkach odbywały się szkolenia członków „Solidarności” z hotelu „Kasprowy”, dni skupienia, konferencje, wykłady z nauki społecznej Kościoła oraz rekolekcje dla inteligencji Zakopanego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1927 – sierpień – Ks. Bernard Pawłowski wygłosił rekolekcje dla sióstr franciszkanek w Chojnicach, a następnie zastępował proboszcza w Halembie (ob. dzielnica Rudy Śląskiej).

1935 – Ołtarzewskie stowarzyszenie KSMP urządziło sobie wycieczkę do Warszawy. Już o godz. 5.30 ks. Augustyn Rolbiecki odprawił dla nich w kaplicy parkowej Mszę św.

1951 – sierpień – Za zgodą Zarządu Generalnego przeniesiono nowicjat braci z Suchar do Poznania, do domu przy Al. Przybyszewskiego 30. Dotychczasowy dom nowicjatu w Sucharach, umową z 19 sierpnia, został wydzierżawiony pallotynkom na okres pięciu lat (a potem dłużej).

1955 – W pallotyńskim studium filozoficznym w Ząbkowicach Śląskich rozpoczął wykłady z historii Kościoła i nauk pomocniczych ks. Stanisław Robak (do 1957).

1961 – Na KUL-u zakończyły się wykłady dla duchowieństwa (wzięło w nich udział ok. 600 księży). Tematem wykładów były podstawowe idee Vaticanum II i jego znaczenie dla Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych. Wykłady rozpoczęły się 23 VIII.

1970 – Ks. Włodzimierz Mozolewski, po zakończeniu studiów na KUL-u, został mianowany kapelanem sióstr loretanek, w tzw. Loreto (od 25 VIII 1970), a następnie duszpasterzem w Wałbrzychu (od 31 VIII 1973).

1973 – Ołtarzew odwiedził kard. Luigi Raimondi (+1975), prefekt Kongregacji spraw Kanonizacyjnych, w towarzystwie abpa Giuseppe Casorii (od 1973 kardynał; +2001), sekretarza powyższej Kongregacji i bpa Bronisława Dąbrowskiego (+1997), sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

1974 – W Berlinie zmarł ks. Anton Wycisk (ur. 1903 w Wiśniczach (Wischnitz) k. Gliwic, w ówczesnej diecezji wrocławskiej), z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Przed II wojną światową był kapelanem szpitala w Gdańsku, a następnie sekretarzem bpa gdańskiego Edwarda O’Rourke. Został pierwszym stałym duszpasterzem parafii w Letniewie (niem. Lautenal). Za współpracę z Polakami w styczniu 1944 musiał opuścić parafię i przenieść się do Wałbrzycha (Waldenburg), gdzie pracował do 1946. Potem znalazł się w Meklemburgii i duszpasterzował wśród wypędzonych katolików niemieckich dla których utworzył parafię w Gadebusch. W istniejącym tam domu pallotyńskim pełnił funkcję rektora. Od 1963 był proboszczem w Bützow (Meklemburgia).

1975 – Ks. Mieczysław Ziomkowski zakończył posługę rektora kościoła w Ostrołęce-Wojciechowicach (pełnił ją od 1 IV 1974). Tego dnia rozpoczął w Poznaniu pracę kapelana w Szpitalu Klinicznym nr 2 Akademii Medycznej przy ul. Przybyszewskiego. Pracował tam do 1992, a następnie w pallotyńskiej parafii św. Wawrzyńca, zwłaszcza jako spowiednik. Zmarł w Poznaniu w 2005.

1976 – Ks. Zenon Bazan i ks. Henryk Cabała wyjechali na roczny kurs języka francuskiego do Belgii. Po roku czasu udali się na misje do Rwandy.

1979 – Ks. Lucjan Balter wyjechał do Białegostoku, by tam poprowadzić rekolekcje dla duchowieństwa diecezjalnego.

1981 – Do Rwandy przybył br. Stanisław Bieś. Pierwszym etapem była nauka języków – francuskiego i kinyaruanda.

1982 – Delegacja Konferencji Episkopatu Francji, w drodze do Częstochowy, odwiedziła Ołtarzew. W jej składzie byli: bp Jean Vilnet (+2013), przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji i ordynariusz diecezji Saint-Dié; abp Albert Decourtray (od 1985 kardynał; +1994), wiceprzewodniczący Konferencji i metropolita Lyonu; bp Paul Joseph Schmitt (+1987), ordynariusz diecezji Metz. Wśród osób towarzyszących byli: ks. Michel Boullet, ks. Joseph Bordes i ks. Zenon Modzelewski SAC, superior Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

1982 – Ks. Piotr Marek, dotychczasowy prefekt alumnów, został skierowany na stałe do Hodyszewa, by tam objąć funkcję mistrza nowicjatu braci.

1984 – Ks. Stanisław Martuszewski zakończył urząd proboszcza w Ożarowie Mazowieckim (od 1974).

1988 – Obowiązki kapelana pallotynek w Sucharach objął ks. Tadeusz Mika i pełnił je do 14 X 1991, gdy przeniesiono go do Świętej Katarzyny (rekolekcjonista). Od 25 VIII 1992 przebywał w Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej) – jako kapelan szpitala MSWiA. Był tam też duszpasterzem sióstr zakonnych i opiekunem wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Spełniał się również jako gorliwy spowiednik.

1988 – W Kenmore (Elmwood Ave. – Mount Olivet Cemetery, kwatera księży), w stanie Nowy Jork, został pochowany br. Wacław Rygielski.

1989 – Duszpasterzem współpracowników, spotykających się w domu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16, został ks. Henryk Grela. Wcześniej, w latach 1987-89, był duszpasterzem parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie. Od 1987 mieszkał w domu parafialnym przy Al. Warszawskiej, a od 1991 w domu studenckim przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16.

1990 – Ks. Marek Mróz i ks. Marek Wittbrot z Prowincji Chrystusa Króla przeszli do Regii Miłosierdzia Bożego we Francji.

1990 – Urząd proboszcza w Przedborowej objął ks. Józef Dąbrowski junior. Po przejściu na emeryturę (23 VIII 2005) zamieszkał w Ząbkowicach Śląskich (od 24 VIII). 12 IX tego roku ustanowiono go dyrektorem mieszczącego się tamże Archiwum Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Funkcję tę spełniał do IX 2013.

1992 – Ks. Jacek Jakubczyk rozpoczął pracę duszpasterską w Bieniakoniach na Białorusi. Tam zmarł nagle 13 XI 1994.

1993 – Urząd rektora i proboszcza w Lublinie (al. Warszawska 31) objął ks. Andrzej Jasiński. Ustępującym proboszczem (od 1984) i rektorem p.o. był ks. Jerzy Błaszczak.

1993 – Posługę wikariusza w parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie rozpoczął ks. Roman Zarzycki i pełnił ją do śmierci (2016). Sprawował też obowiązki radcy domowego i promotora powołań.

1993 – Ks. Franciszek Mąkinia został ustanowiony kustoszem Prowincjalnych Zbiorów Sztuki w Poznaniu. To dzięki jego inicjatywie powstała tam bogata kolekcja obrazów i rzeźb, m.in. kolekcja obrazów z Janem Pawłem II.

1993 – Ks. Józef Świerkosz przeszedł do macierzystej prowincji Chrystusa Króla (od 1986 był rektorem domu poznańskiego). Został wówczas przydzielony do Ząbek i mianowany redaktorem naczelnym Wydawnictwa. Od 1996 do 2005 był rektorem domu w Ząbkach.

1994 – Ks. Ignacy Cieślak po powrocie do Rwandy (po wojnie domowej), 25 VIII 1994, po przybyciu na zgliszcza Gikondo powiedział: „Musimy śpiewać trzy razy Te Deum – pierwsze, że mogliśmy pocierpieć, drugie – że Bóg bogatych rozpuścił z niczym, trzecie – że Bóg zachował nas przy życiu, żebyśmy czynili dobrze”.

Rozpoczynając pracę na nowo, nie tracił nadziei, mimo że wszystko legło w gruzach. Chciał pracować w Rwandzie do śmierci. Pracy misyjnej poświęcił w sumie 27 lat życia, a wyjechał na misje w 1975, mając prawie 60 lat. Choć nie posiadał wykształcenia budowlanego, znał się na ciesielstwie, malarstwie i elektronice. Miał zdolności rzemieślnicze i organizacyjne. Pracował ze znawstwem i poświęceniem, budując kościoły, kaplice, domy, salki katechetyczne, sierocińce i pomieszczenia gospodarcze. Był niezmiernie pracowitym i skromnym człowiekiem. Posiadał dar wykrywania wody. Zmarł w Rwandzie – „Ojczyźnie z wyboru, wśród braci, których pokochał i którym oddał wszystko, niczego nie żądając dla siebie” (folder szkoły w Dobieżynie).

1996 – Ks. Zygmunt Rutkowski objął urząd proboszcza w Ożarowie Mazowieckim (do 2005).

1996 – Ks. Ludwik Bajgrowicz został przeniesiony z Otwocka (ul. Żeromskiego – był tu jako emeryt od 25 VIII 1994) do Czarnej, gdzie posługiwał aż do śmierci (2010) jako duszpasterz i spowiednik przy Sanktuarium MB Wychowawczyni.

1996 – Ks. Jacek Bilik rozpoczął pracę na misjach w Papui-Nowej Gwinei, najpierw jako wikariusz w Boram (diecezja Wewak), później X 1997 – V 1999 w Neragaima. W grudniu został proboszczem w Boram, a od XI 2004 w Roma i Warabungu. Przez 4 kadencje pełnił też funkcję delegata prowincjała na Papuę-Nową Gwineę. Oprócz pracy parafialnej ks. Jacek udzielał się jako kapelan szpitalny i więzienny; był wykładowcą w nowicjacie sióstr Sisters of the Holy Rosary i opiekunem duchowym wielu zgromadzeń zakonnych. Ks. Bilik pracował na misjach w Papui-Nowej Gwinei przez 13 lat.

2000 – Ks. Jerzy Kopeć zakończył posługę rektora domu w Warszawie przy ul. Pszczyńskiej (od 1994, a w latach 1993-94 był administratorem tego domu). Skierowano go do Bielska-Białej, gdzie w latach 2000-05 był kapelanem Szpitala Wojewódzkiego. Od 2005 do 2016 przebywał w Gdańsku-Wrzeszczu jako emeryt, pomagając duszpastersko w naszej parafii MB Częstochowskiej.

2000 – Ks. Ryszard Witkowski jako senior emeryt przybył do Szczecina, służąc swoją pomocą w duszpasterstwie do końca swoich dni (+28 X 2007).

2004 – Ks. Marian Dziczek podjął pracę duszpasterza przy parafii w Otwocku (dom przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego), a równocześnie podlegał Sekretariatowi ds. Ewangelizacji Wschodu. 4 XI 2014 przeniesiono go do Pallotyńskiego Domu Opieki im. św. Wincentego we Wrzosowie k. Radomia, gdzie przebywał, aż do śmierci, która nastąpiła tam 27 VI 2017.

2006 – Ks. Grzegorz Szmit, przybywszy do Meksyku, pełnił od 25 VIII urząd wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Tenango del Aire (sanktuarium Bożego Miłosierdzia ustanowione 7 IV 2002), a od 1 II 2008 proboszcza i rektora domu oraz kustosza tego sanktuarium. Po zakończeniu kadencji rektorskiej został mianowany I radcą (1 II 2011) i administratorem tego domu (7 II 2011). Sprawował też funkcję spowiednika osób konsekrowanych i rekolekcjonisty.

2008 – Ks. Tadeusz Korbecki został skierowany do Częstochowy, do dyspozycji rektora domu. Rok później został przeniesiony do Ząbkowic Śląskich.

2009 – Do pracy misyjnej w Kolumbii wyjechali: ks. Grzegorz Majewski, ks. Wojciech Juszczuk i ks. Grzegorz Rawiak. Dwaj pierwsi rozpoczęli pracę w parafii Maryi Królowej w Bogocie, a ks. Rawiak w parafii Objawienia Pańskiego w Bello. Ks. Juszczuk został wyznaczony do pracy w Wenezueli, dokąd uda się tam po uzyskaniu wizy.

Dzień wcześniej w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach odbyła się Msza św. z udziałem wyjeżdżających misjonarzy. Liturgii przewodniczył ks. Zenon Hanas, wiceprzełożony generalny Stowarzyszenia. Homilię wygłosił przełożony prowincjalny ks. Józef Lasak. We Mszy uczestniczyli m.in.: sekretarz ds. misji ks. Grzegorz Młodawski, dyrektor Apostolicum ks. Józef Nowak i pracownicy Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Pracę misyjną w Kolumbii i Wenezueli pallotyni rozpoczęli w 1997.

2011 – Ks. Bogdan Kusznir objął stanowisko wikariusza parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, a od 24 sierpnia 2014 funkcję proboszcza tej parafii. Choroba zmusiła go do rezygnacji z tej funkcji w 2017.

2012 – W dniach 25-26 VIII ponad 500. młodych osób, m.in. z Radomia, Kutna, Sandomierza, Kielc, Krakowa, Poznania, Białorusi i Lwowa, uczestniczyło w VI Pallotyńskim Spotkaniu Młodych, które odbyło się w Ołtarzewie. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Jak w Domu”. Zjazd zwieńczyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka (26 VIII). W koncelebrze wzięli udział przełożeni prowincjalni: ks. Józef Lasak z Warszawy i ks. Adrian Galbas z Poznania, a także 15. pallotyńskich neoprezbiterów.

2012 – Ks. Łukasz Ciupa przybył do Ząbek. W Centrum Formacji Misyjnej przygotowywał się do pracy misyjnej na Antylach. Został też skierowany na UKSW, na studia doktoranckie z zakresu misjologii. Na Barbados wyleciał 1 VII 2013.

2018  – W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odbył się 50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Uczestnicy modlili się o pokój.

2019 – W Rokitnie, w rocznicę śmierci ks. Bogdana Kusznira (26 sierpnia 2018), odprawiono za niego Mszę św. i poświęcono pomnik na jego grobie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny