Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
31 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 31 lipca

1987 – W Jeevodaya (Indie), w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych zmarł ks. Adam Wiśniewski (ur. 1913 w Dębinach, w parafii Przeczno, w diecezji chełmińskiej), kapelan batalionu im. Stefana Czarnieckiego AK Grupy „Północ”, ps. Łukasz, doktor nauk medycznych, misjonarz w Indiach od 1961, apostoł trędowatych.

Ksiądz Wiśniewski poświęcił się całkowicie trędowatym, służąc im ofiarnie do końca życia. Tej idei i pracy był wierny, choć nie zawsze to dobrze rozumiano. Musiał o nie walczyć i przebijać się sam. Zdobywanie funduszy dla najbiedniejszych kosztowało go wiele trudu i upokorzeń, ale znosił je ze spokojem, w imię miłości, której pozostał wierny. Od 25 lat służby trędowatym nie miał żadnych wakacji i urlopów. Nie odwiedził Polski, choć o niej pamiętał. Wszystkie swe oszczędności i ofiary, które otrzymywał, przeznaczał na budowę „domu dla trędowatych”. Dla nich stał się za św. Pawłem Apostołem „wszystkim dla wszystkich”. Uderzało szczególnie jego zaangażowanie w pracy. Podczas odwiedzin gości nie zostawiał trędowatych, ale dalej zajmował się nimi i opowiadał o nich tak, jakby odwiedzający razem z nim pracowali od dawna.

Telegram powiadamiający o śmierci ks. Adama przesłali do Warszawy pallotyni hinduscy i bp Ekka. W Warszawie msza pogrzebowa została odprawiona 4 VIII.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1924 – Ks. Stanisław Słaboszewski powrócił po studiach w Rzymie do Polski i został mianowany socjuszem mistrza nowicjatu oraz profesorem filozofii w Wadowicach.

1924 – Na Kopcu, z końcem tego miesiąca, w pracach przy rozbudowie domu, ukończono pierwsze piętro od strony zewnętrznej, a od strony wewnętrznej – osiągnięto połowę drugiego piętra.

1932 – Ks. Leon Bemke, rektor i ks. Franciszek Pauliński, obaj z Wadowic, uczestniczyli w Wieprzu, w parafialnym odpuście i jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika Marcina Krzysicy. Mszę jubileuszową odprawił ks. kanonik Józef Dunajecki z Choczni.

1934 – Do Ołtarzewa przyjechał br. Ludwik Krajniewski, aby pożegnać się ze współbraćmi, przed wyjazdem na misje do Południowej Afryki.

– W Ołtarzewie, na posiedzeniu Rady Domowej, debatowano na temat wykładania chodnika klinkierem.

1934 – Ks. Stanisław Wierzbica, spirytuał kopiecki, wyjechał do Niemiec w celach apostolsko-naukowych.

1938 – Po południu Ołtarzew odwiedził ks. generał Karl Hoffmann, w towarzystwie ks. prowincjała Jana Maćkowskiego i ks. Władysława Baumgarta. Wieczorem ks. Generał odjechał na Kopiec.

1938 – W kronice ołtarzewskiej pojawiła się pierwszy raz wzmianka o pracy duszpasterskiej ks. Bronisława Wiatera w Szymanowie. Zastępował przez kilka dni kapelana niepokalanek. W ciągu tego roku wyjeżdżał tam kilka razy (przełom VIII/IX, X/XI i XII 1938/I 1939).

1944 – Na ul. Lubelskiej, na warszawskiej Pradze, wybuchło „powstanie” przed powstaniem. Zaczęło się na skutek podpalenia przez Niemców baraków, magazynów i szpitala koło Dworca Wschodniego. Młodzież ze spalonych terenów wdarła się do obozu przejściowego na Skaryszewskiej, gdzie znalazła alkohol. Podpiwszy sobie i zaopatrzywszy się w broń, młodzi chłopcy weszli na dach schroniska i zaczęli ostrzeliwać Niemców na dworcu i torach kolejowych. Ci natomiast zdobyli schronisko granatami i rozpylaczami ogniowymi. Zginęło kilkanaście osób, w tym dzieci.

1945 – lipiec – Omawiany od dłuższego czasu projekt osiedlenia się pallotynów w Kielcach, upadł ostatecznie. W Kronice Prowincji napisano o tym: „Do objęcia była tzw. Karczówka, obecna realność SS. Sercanek. J.Eks. Ks. Bp Kaczmarek chciał nam ten obiekt oddać wraz z parafią wiejską. Był projekt, aby w tym domu urządzić dom rekolekcyjny oraz wydawnictwo, ze względu na zaofiarowaną nam drukarnię i księgarnię diecezjalną w Kielcach. A upadł dlatego, ponieważ Siostry chciały rekompensatę w postaci domu, którego nie posiadamy; objęcie zaś księgarni i drukarni diecezjalnej nie doszło do skutku, ze względu na mały obiekt i niemożność rozwoju wydawnictwa na tamtejszym warsztacie, takżeż w warunkach postawionych przez Kurię.

Ponieważ jednak apostolstwo pracy należy do zakresu naszego apostolstwa powszechnego, czyni się zabiegi o kupno pojedynczych maszyn, aby w odpowiednim miejscu zmontować wydawnictwo” (z Kroniki Prowincji).

1946 – Ks. Edmund Winklarz został rektorem domu w Sucharach. Sucharski dom służył jako dom studiów w roku akademickim 1946/47.

– Ks. Józef Jażdżewski został przydzielony do grupy misjonarzy w Częstochowie.

1947 – Ks. Roman Len został dyrektorem wydawnictwa w Poznaniu przy Al. Przybyszewskiego 30.

– Ks. Alojzy Hassa został mianowany bibliotekarzem prowincjalnym.

1972 – W dniach 31 lipca – 3 sierpnia w Ołtarzewie odbyły się rekolekcje dla księży archidiecezji warszawskiej. Przybyło 55. uczestników. Rekolekcje prowadził ks. Wiktor Bartkowiak SAC. Drugiego sierpnia rekolektantów odwiedził bp Władysław Miziołek.

1977 – W Ołtarzewie, podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 10.30, pożegnano ks. Zenona Bazana i ks. Henryka Cabałę, którzy następnego dnia wyjechali na misje do Rwandy. Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Józef Dąbrowski, który pod koniec Mszy przemówił oraz wręczył misjonarzom krzyże misyjne. Homilię wygłosił ks. Bazan.

1977 – lipiec – Ze spraw gospodarczych dokonano w Ołtarzewie następujących inwestycji: wykonano i oddano do użytku garaże na 4 samochody; została wykończona wiata dla celów gospodarczych; odnowiono gruntownie szklarnie; pokryto część dachu blachą; dostarczono plany budowy domu profesorskiego.

1980 – Ks. Eugeniusz Weron wyjechał do Wiednia na zastępstwo ks. Jana Kupki, kapelana sióstr w Tullnerbach. Ks. Weron jednocześnie korzystał z możliwości dokształcenia się w języku niemieckim.

1983 – W Ołtarzewie zakończył się pierwszy postulat. Kandydaci do Stowarzyszenia otrzymali dekrety przyjęcia do nowicjatu i rozjechali się do domów rodzinnych na ostatnie wakacje.

2003 – Ks. Tadeusz Tomasiński został mianowany rektorem w Osny.

2004 – W Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego została poświęcona przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa kaplica pw. bł. Józefa Stanka i 107 Męczenników II wojny światowej. Do kaplicy wniesiono wtedy relikwie bł. Stanka. Ikona Błogosławionego jest dziełem artysty Mateusza Środonia. W Eucharystii wziął udział prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Licznie zgromadzili się też powstańcy warszawscy. Wnętrze zaprojektował krakowski architekt Wojciech Obtułowicz, autor koncepcji architektonicznej całego Muzeum Powstania Warszawskiego. Ściany kaplicy wyłożone zostały płytami z szarego wapienia, a podłoga drewnianą kostką. Dla wiernych ustawiono rzędy krzeseł. Kapelanem kaplicy został ks. Zygmunt Wudarkiewicz (+2012) z parafii Wszystkich Świętych na Pl. Grzybowskim. Od marca 2005, w każdą niedzielę o godz. 12:30 w tej kaplicy jest sprawowana Msza św. Pierwszej Eucharystii przewodniczył Józef kard. Glemp Prymas Polski.

2010 – Święcenia kapłańskie przyjął dk. Juliano Guilherme da Silva z Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii.

2011 – Na Zamku Królewskim, podczas uroczystej sesji rady miasta, abp Henryk Hoser otrzymał  tytuł honorowego obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Arcybiskup dziękując za uhonorowanie podkreślił, że zawsze czuł się warszawianinem; że tu są jego korzenie sięgające czterech pokoleń; to tu się urodził, wykształcił i w końcu po 34 latach nieobecności, osiadł. Myśląc o Polsce, zawsze myślał o Warszawie. „Warszawa jest jedna”, choć jako biskup warszawsko-praski swoją troskę duszpasterską obejmuje głównie prawy brzeg, to jednak współpracując z metropolitą warszawskim, stara się budować to, co w Warszawie jest najcenniejsze – „ducha wspólnoty, ducha niepokonanego miasta, które było niepokorne, zawsze zwycięskie oraz wierzące i wierne. Taką Warszawę chcemy widzieć”.

Razem z nim tytuł otrzymali: Jerzy Buzek i Lidia Korsak-Brusikiewicz.

2012 – Wyruszyła IV Piesza Pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka w diecezji warszawsko-praskiej, licząca w sumie ok. 60 km pątniczej drogi. Dwudniowa pielgrzymka wiodła szlakiem św. Siostry Faustyny. Rozpoczęła się w kościele Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej, a zakończyła 1 VIII w domu św. Faustyny w Ostrówku. Hasłem pielgrzymki było wołanie do Boga o świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie. Modlitwie tej przyświecały słowa św. Faustyny: „Panie, daj nam świętych kapłanów; Ty sam ich utrzymaj w świętości” (Dz 1052). Wśród pątników był ks. Mariusz Leszko, duszpasterz Pallotyńskiego Ośrodka Powołań, który przez swoją obecność włączył się w modlitwę o dar świętych kapłanów i nowe powołania.

2018 –  W kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Jana Bandoszka, krawca i artysty-malarza. Pochowany został w trzeciej kwaterze pallotyńskiej na miejscowym cmentarzu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny