Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
7 grudnia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 7 grudnia

1996 – W Radomiu, bp Edward Materski, ordynariusz radomski, dokonał poświęcenia nowego kościoła pw. MB Królowej Apostołów. On też podczas Eucharystii wygłosił Słowo arcypasterskie. W uroczystości uczestniczyli: bp pomocniczy Adam Odzimek, ks. prowincjał Czesław Parzyszek, księża z naszych pallotyńskich placówek i księża diecezjalni z Radomia i okolicy. Obecni byli dawni księża proboszczowie parafii: Ludwik Bajgrowicz, Stanisław Martuszewski, Ludwik Skuza, Eugeniusz Klimiński i obecny wtedy proboszcz, ks. Antoni Czulak. Przybyli przedstawiciele władz miasta Radomia, duża grupa z Ożarowa Mazowieckiego z ks. prob. Zygmuntem Rutkowskim i zaprzyjaźnieni Francuzi z par. św. Krzysztofa w Paryżu. Budowa świątyni trwała 11 lat. Kościół ma ok. 600 miejsc siedzących.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1646 – Ubogi górnik, Hilary Mala, znalazł trzy potężne drogocenne bryły rudy ołowiu na Karczówce. Z jednej z nich został wykuty posąg św. Barbary, w wielkości zbliżonej do naturalnej sylwetki. Umieszczono go w odrębnej dzisiaj kaplicy św. Barbary w kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce. Posąg od wieków gromadził górników z okolic Kielc. Figura św. Barbary uznawana jest za unikat w skali Europy i jest jedną z atrakcji turystycznych pobernardyńskiego klasztoru z kościołem św. Karola Boromeusza, wzniesionym na wzgórzu Karczówka ok. 1628, pierwotnie z myślą o miejscowej górniczej ludności. Od 1957 kościołem i klasztorem opiekują się pallotyni.
Z osobą Hilarego Mali wiąże się uroczystość wręczenia nagrody – „Statuetki im. Hilarego Mali, starosty biskupiego Stanisława Czechowskiego i biskupa Piotra Gembickiego”. Wydarzenie to przypada 4 XII, na Barbórkę. Wtedy przy ołtarzu św. Barbary, odprawiana jest Msza św. w intencji górników i środowiska podtrzymującego tradycje górnicze, wygłaszane są uroczyste laudacje i przekazywana jest ww. statuetka. M.in., w 2011 statuetkę otrzymali: Grażyna i Stanisław Szrekowie, twórcy Stowarzyszenia „Genius Loci Karczówka”, prowadzącego działania kulturalne i renowacyjne na rzecz obiektów związanych z Karczówką.

1909 – Stolica Apostolska zatwierdziła podział Stowarzyszenia na cztery prowincje, dokonany na III Kapitule Generalnej (6 – 14 IX tr.). Erygowano wtedy następujące prowincje:
–niemiecką – z siedzibą w Limburgu, z domami w Niemczech, Londynie, przy kościele św. Bonifacego, Afryce i Australii,
–włosko-amerykańską – z zarządem w Rocca Priora, z domami we Włoszech (alumnat w Rzymie przy via dei Pettinari, Gaeta) i USA (Nowy York, Hammonton, Newark);
–irlandzką – z siedzibą w Mercedes w Argentynie (do 1928, a następnie w Londynie), z domami w Anglii, Irlandii, Argentynie, Chile i w Rzymie – San Silvestro in Capite;
–łacińsko-amerykańską – z zarządem w Santa Maria w Brazylii, z domami w USA (Brooklyn i Baltimore), Urugwaju, Brazylii i Masio.
Domy polskie (Antoniówka i Wadowice) i dom we Florencji (istniał w latach 1905-11), przeznaczony dla katolików narodowości angielskiej, podporządkowano bezpośrednio Zarządowi Generalnemu przy kościele SS. Salvatore in Onda.

1916 – Ks. Alojzy Majewski w liście do generała Stowarzyszenia, ks. Karla Gisslera, pisał o swoich obawach, co do dalszej działalności Collegium Marianum na Kopcu: „Mamy teraz 37 chłopców. W styczniu albo w lutym prawdopodobnie wszyscy prócz 6., liczących dopiero 12 i 13 lat, pójdą do wojska. A wtedy będziemy musieli Collegium zamknąć”.

1935 – W dniach 6 i 7 grudnia ks. Franciszek Bobrowski spowiadał u dominikanek przy ul. Czackiego 16 w Warszawie. W tym czasie trwały tam rekolekcje dla Koła Ziemiańskiego, które prowadził o. Jacek Woroniecki dominikanin (+1949; sługa Boży).

1936 – Sześciodniowe rekolekcje roczne dla braci i dla siebie rozpoczął w Ołtarzewie ks. Alojzy Majewski.
– Dom w Ołtarzewie zakupił do kaplicy białe dalmatyki.

1966 – Kapelanię u pasterek w Pniewitem k. Chełmna objął ks. Klemens Rusin. Posługę sprawował do VIII 1972, kiedy został skierowany na duszpasterza wspólnoty we Wrzosowie, z którą związał się na ponad 20 lat.

1967* – Rada Regionalna na zebraniu w Osny wybrała nowy Zarząd Domu North Tonawanda. Rektorem domu został ks. Ignacy Curzydło, wicedyrektorem ks. Ignacy Olszewski, drugim radcą ks. Stanley Idziak, a ekonomem ks. Leon Bemke.

1970 – Ks. Teodor Kocjan, na własną prośbę opuścił Osny, po 12 latach pracy w gimnazjum (Collège St. Stanislas) i
został wysłany do North Tonawanda w USA. Pracował tam przez kilka lat jako wikariusz parafii św. Jerzego w Niagara Falls (do 31 I 1979), skąd z powodu choroby serca powrócił znowu w 1979 do Osny. Był to bowiem czas, kiedy wspólnota domu z North Tonawanda, wraz z domem przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus, zadecydowała o przejściu do polskiej prowincji (Rada Prowincjalna z 30 IX 1978 zaakceptowała tę decyzję). Do 24 I 1979 poszczególni członkowie mieli zdecydować o swej przynależności, a ci, którzy pozostali w regii, mieli w ciągu 3 następnych miesięcy przenieść się na jej teren. Ks. Teodor pozostał w Regii Miłosierdzia Bożego.

1974 – W Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. Witold Zdaniewicz otrzymał habilitację w zakresie socjologii religii.

1975 – Ze wspólnotą ołtarzewską spotkał się ks. wiceprowincjał Jan Pałyga, dzieląc się spostrzeżeniami z ostatniego swego wyjazdu do USA.

1976; 1978 – Nowym dziekanem alumnów w Ołtarzewie został wybrany przy trzecim głosowaniu kl. Marian Faleńczyk.
W 1978 dziekanem alumnów wybrano kl. Tadeusza Małachwiejczyka (w drugim głosowaniu).

1977 – Ks. Franciszek Bogdan na spotkaniu z księżmi w Ołtarzewie przedstawił sprawy Zebrania Generalnego. Swoimi wrażeniami z Kapituły podzielił się też dzień wcześniej z całą wspólnotą ołtarzewską podczas mikołajkowego wieczoru.

1978 – W Ołtarzewie kurs drugi zorganizował, tradycją lat ubiegłych, nieco spóźniony program rozrywkowy „Mikołajki”. W tym celu wspólnota seminaryjna zebrała się w Sali nr 1.

1978* – Editions du Dialogue wydało „Kalendarz Naszej Rodziny 1978. Rok Marka”, oprac. przez Tadeusza Żychiewicza.

1980 – Ośmiu alumnów pierwszego roku odwiedziło Dom Spokojnej Starości w Kutnie, rozdając podopiecznym upominki i spędzając z nimi chwile na rozmowie. Przełożona tego domu była ciocią jednego z alumnów odwiedzających to miejsce.

1983* – Ks. Witold Sikora rozpoczął staż w drukarni pallotyńskiej w Osny.

1991 – W Ząbkowicach Śląskich 39. nowicjuszy otrzymało sutannę Stowarzyszenia (w tym jeden brat nowicjusz). Mszę św. podczas ceremonii celebrowało 40 księży (pallotynów i diecezjalnych) pod przewodnictwem ks. prowincjała Czesława Parzyszka. Trzydniowe rekolekcje przed obłóczynami przeprowadził ojciec duchowny ks. Tadeusz Czulak.

1993* – Zmarł Félix Houphouët-Boigny, prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej od 3 XI 1960 do swej śmierci.
19 VIII 1985 (położenie kamienia węgielnego) rozpoczął budowę Bazyliki Matki Bożej Królowej Pokoju w Jamusukro, którą ukończono w 1989. Ta kopia Bazyliki św. Piotra w Rzymie stała się największym kościołem na świecie. Bazylika została konsekrowana 10 IX 1990 przez pap. Jana Pawła II. Od 1991 bazyliką opiekują się polscy pallotyni. Została wybrana przez Jana Pawła II na miejsce oficjalnych obchodów III Światowego Dnia Chorych 11 II 1995 i II Międzynarodowego Spotkania Kapłanów w lipcu 1997. Bazylika nie jest kościołem katedralnym.

1994 – Gościem Seminarium był mec. Edward Wende (+2002). Na spotkaniu ze wspólnotą ołtarzewską podzielił się swoimi wspomnieniami ze wspólnych chwil spędzonych z ks. Jerzym Popiełuszką, a także odsłonił nieco kulisy procesu oprawców ks. Jerzego (Wende był pełnomocnikiem oskarżycieli w tym procesie).

2002 – W Seminarium ołtarzewskim odbyła się sesja formacyjna dla alumnów na temat seksualności. O aspekcie fizjologicznym i endokrynologicznym mówiła s. Elżbieta Woźniak urszulanka, lekarz, ginekolog i położna; kwestie psychologiczne przeżywania seksualności poruszała mgr Renata Komajda, a od strony duchowości – ojciec duchowny Seminarium, ks. Piotr Marek.

2002 – Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Pallotynów w Ołtarzewie przedstawił w okresie Adwentu sztukę pt. „Dzień gniewu”, opartą na motywach dramatu Romana Brandstaettera. Za scenariusz i reżyserię odpowiadał dk. Michał Kiersnowski. Rolę przeora zagrał kl. Marcin Gontarz, majora Borna – kl. Damian Nyk, a Emmanuela Blatta – kl. Dariusz Przybyszewski.

2004 – Rada Generalna zaaprobowała rezultaty wyborów w Regii Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia): ks. Tadeusz Domański – przełożony regionalny, ks. Jarosław Kaczmarek – pierwszy radca; ks. Jan Baraniecki – radca. Nowa Rada rozpoczęła swoją kadencję od 22 I 2005.

2004 – Rada Generalna mianowała Radę Domową Domu Generalnego w składzie: ks. Francesco Todisco – rektor, ks. Gilberto Orsolin – wicerektor; radcy: Jacob Nampudakam, ks. Josef Vikoler i ks. Mirosław Mejzner. Kadencja nowej Rady rozpoczęła się 10 XII br. Ks. Jacob Nampudakam został ponadto mianowany odpowiedzialnym za studentów z Kolegium Międzynarodowego „Królowa Apostołów”.

2005 – W dniach 1-7 grudnia przełożony generalny ks. Friedrich Kretz i wicegenerał Zenon Hanas przeprowadzili oficjalną wizytację wspólnoty SAC na terenie Belgii. Prokura misyjna w Brukseli przez wiele lat służyła jako miejsce przygotowania polskich misjonarzy, wyjeżdżających do pracy misyjnej w Afryce. W Belgii, która przynależy do Regii Świętej Rodziny, pracowało siedmiu pallotynów. Wszyscy pochodzili z Polski i byli zaangażowani w duszpasterstwie parafialnym na terenie archidiecezji Mechelen-Bruksela. Każdy z nich posiadał wieloletnie doświadczenia w pracy misyjnej. Wizyta w Belgii była poszukiwaniem aktualnej i konkretnej wizji dla obecności Stowarzyszenia w Belgii.

2012 – Bp Lucas Kim Woon-hoe, ordynariusz diecezji Ch`unch`on (Korea Południowa), ustanowił kaplicę pw. Jezusa Miłosiernego w Yangdeogwon kaplicą publiczną.

2014 – W Łowiczu odbył się jubileusz 25.lecia sakry biskupiej Alojzego Orszulika. Uczestniczyli w nim członkowie Rady Prowincjalnej: ks. Józef Lasak, ks. Józef Ciupak, ks. Grzegorz Młodawski i ks. Waldemar Pawlik.

2014 – W kościele parafialnym pw. Objawienia Pańskiego w Bello (Kolumbia), podczas Mszy św., został uroczyście zainstalowany i poświęcony nowy obraz Jezusa Miłosiernego. Został on zakupiony w Polsce, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Kult Miłosierdzia Bożego w Bello propagowany jest od 2000 r., kiedy to parafię Objawienia Pańskiego objęli pallotyni. Na nowym obrazie widnieje napis w języku hiszpańskim „Jesús en Ti Confío” (Jezu ufam Tobie).