Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Konferencja misjologiczna z okazji 50-lecia działalności misyjnej pallotynów w Rwandzie

W sobotę 3 czerwca br. w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach k/Warszawy odbyła się konferencja misjologiczna. Zorganizowano ją z okazji 50-lecia przybycia pierwszych pallotynów do Rwandy. Był to 8 czerwca 1973 r.  

Poruszane zagadnienia podzielono na trzy kategorie: „Rwanda – czas na misje”, „Czasy były inne” oraz „Misje w Kościele”. Ks. Jacek Waligórski SAC, jeden z pierwszych pallotyńskich misjonarzy w Rwandzie, wspominał z uśmiechem, kiedy to prymas Stefan Wyszyński, przestrzegał pierwszą grupę pallotyńskich misjonarzy, aby nie dali się pożreć lwom. – Dotrzymaliśmy obiecanego mu słowa: nikt z pierwszej karawany nie zginął – powiedział, zaznaczając, że choć człowiek może opuścić Afrykę, Afryka go nie opuści.

Ks. Jan Oleszko SAC, sekretarz ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla, zwrócił uwagę, że rok 1973 r. jest wspominany jako rok, w którym z Polski wyruszyła „pierwsza karawana do Rwandy”. W sumie 10 pallotynów. – Nieco później, bo w 1982 r., misjonarze pallotyńscy rozpoczęli działalność w sąsiednim Zairze (dziś Kongo). Do Brazylii pierwsi pallotyni dotarli już 5 kwietnia 1973 r. przypomniał. – Pielęgnujemy tę pamięć bo ona uczy nas wrażliwości. Bo na wyuczonej i lepszej wrażliwości buduje się lepsze jutro. Nie ma innej metody, żeby spokojnie w kolejne pokolenie weszła lepsza jakość. I to nas gromadzi – podsumował.

Wydarzenie zakończyła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego. – Pragnienie głoszenia Ewangelii wszystkim ludom i narodom wszczepił wasz założyciel, Wincenty Pallotti, wszystkim członkom zgromadzenia, wierząc, że na mocy Chrztu św. każdy jest misjonarzem. Ale wy wcieliliście to przesłanie 50 lat temu w praktykę i z powodzeniem trwacie w nim do dzisiaj, wypełniając trzy pallotyńskie dewizy: by wszystko czynić na nieskończoną chwałę Bożą, aby odnawiać świat, walcząc z grzechem oraz by dawać ludziom nadzieję, że są zbawieni – powiedział przewodniczący Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

Polscy pallotyńscy misjonarze rozpoczęli pracę misyjną w Rwandzie w 1973 r. Pierwszymi placówkami było Kansi w diecezji Butare i Masaka w diecezji Kabgayi. W Kigali powołali do życia wydawnictwo wraz z drukarnią „Pallotti Presse”, służąc Kościołowi lokalnemu poprzez apostolstwo słowa drukowanego. Wydawana jest tam w języku kinyarwanda prasa katolicka, książki religijne, modlitewniki, księgi liturgiczne oraz Pismo Święte.

luk/KAI/Ząbki