Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
„Oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie…”

Takimi słowami 29. września, w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w kościele seminaryjno-parafialnym pod wezwaniem NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie pięciu alumnów oraz jeden brat zakończyło czas dwuletniego nowicjatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i stali się pallotynami. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Zdzisław Szmeichel SAC, oprócz ww. współbraci, alumni z roczników od III do V oraz bracia junioryści ponowili swoje przyrzeczenia na kolejny rok.

Homilię wygłosił Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. dr Zenon Hanas SAC, który podkreślił znaczenie słowa i obrazu w życiu współczesnego człowieka oraz porównał rolę aniołów do roli osoby konsekrowanej
w świecie, życząc aby każdy z konsekrowanych, tak jak aniołowie był obrazem Boga w dzisiejszych czasach.

Uroczystość zgromadziła kilkunastu kapłanów oraz rodziny alumnów i braci, którzy dziś złożyli swoje przyrzeczenia.

Życzymy wszystkim konsekrowanym, choć dziś szczególnie pallotyńskim neoprofesom, klerykom: Michałowi, Dariuszowi, Maciejowi, Mateuszowi, Paulino oraz br. Miłoszowi wytrwałości w złożonych przyrzeczeniach oraz opieki Matki Bożej Królowej Apostołów oraz wstawiennictwa św. Wincentego na każdy dzień życia
w Stowarzyszeniu. Otoczmy naszą modlitwą tych młodych pallotynów oraz wszystkich alumnów i braci, którzy są na drodze do całkowitego oddania się Bogu na całe życie.